Pražští radní schválili přípravu variantní trasy vnitřního městského okruhu

Praha definitivně rozhodla o přípravě studie alternativního vedení městského okruhu. Schválili to městští radní. ČSSD a ANO původně chtěly rovnou rozhodnout o trase počítající s několika tunely přes Balabenku, zástupci Trojkoalice a zejména Zelených však požadovali rozpracování alternativy, vedené z větší části nad povrchem. Studie variantního trasování bude podle odhadu hotova nejdříve za rok. I přes to radní zároveň schválili přípravu změny územního plánu, která počítá s původní trasou s pracovním názvem Vlasta.

Zakázku na zpracování studie zadá magistrátní odbor strategických investic na základě podkladů od městského Institutu plánování a rozvoje (IPR). Zadání zakázky má být hotovo do konce srpna, po výběru dodavatele se doba zpracování odhaduje na devět až dvanáct měsíců. „Studie musí být vyhotovena na dostatečně odborné úrovni, odpovídající řešené problematice,“ stojí ve schváleném dokumentu.

Studie bude zahrnovat návrh variantního řešení včetně případných podvariant, zhodnocení dopravních kapacit na základě modelů a ekonomické a enviromentální vyhodnocení stavby. Cílem je připravit dokumentaci v takové podrobnosti a rozsahu, aby byla srovnatelná s podpovrchovou variantou, která již má platné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

I když radní souhlasili s vypracováním studie alternativního vedení okruhu, zároveň schválili zahájení přípravy změny územního plánu, která počítá s původním trasováním pod povrchem. Změnu musí ještě schválit zastupitelé, pokud by se tak stalo, příprava může trvat až tři roky.

Variantní trasa vychází ze staršího návrhu IPR a místo vybudování jedné velkokapacitní komunikace počítá s vedením dopravy po dvou trasách, které už existují. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh.

Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru, zahrnující nový tunel. Zvažuje se i zahloubení ulice v Holešovičkách, které primárně nesouvisí s městským okruhem, ale s potřebou snížit dopravu, zatěžující obytnou zástavbu.

/*json*/{"map":{"lat":50.106061050589865,"lng":14.519705772399915,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.11372607249324,"lng":14.454467296600342,"type":"1","description":"úsek Pelc-Tyrolka–Spojovací, varianta ANO+ČSSD i Trojkoalice; ve verzi ANO+ČSSD s patrovou silnicí v Poltavské, alternativně ponechaná v současné podobě"},{"lat":50.115349733443765,"lng":14.458458423614502,"type":"1","description":"tunel pod Bílou skálou, varianta ANO+ČSSD (alternativa k patrové silnici)"},{"lat":50.09449939344247,"lng":14.49643850326538,"type":"1","description":"hloubený tunel Spojovací–Českobrodská, varianta ANO+ČSSD"},{"lat":50.093962532183774,"lng":14.496288299560547,"type":"1","description":"povrchová trasa Spojovací–Českobrodská, varianta Trojkoalice"},{"lat":50.093604621336254,"lng":14.499678611755371,"type":"1","description":"ražený tunel K Žižkovu–Českobrodská, varianta ANO+ČSSD (alternativa)"},{"lat":50.08656975399914,"lng":14.509720802307129,"type":"1","description":"tunel pod Malešicemi, obě varianty"},{"lat":50.074177065529724,"lng":14.511888027191162,"type":"1","description":"povrchový úsek Malešice–Jižní spojka"},{"lat":50.123879928738205,"lng":14.511737823486328,"type":"1","description":"Průmyslový polookruh"},{"lat":50.114826865588654,"lng":14.472920894622803,"type":"1","description":"Libeňská spojka, součást varianty ANO+ČSSD"}],"polylines":[{"path":[{"lat":50.11506078086123,"lng":14.445970058441162},{"lat":50.11493694350634,"lng":14.44727897644043},{"lat":50.11434527172333,"lng":14.448544979095459},{"lat":50.11390495309329,"lng":14.449810981750488},{"lat":50.11372607249324,"lng":14.451388120651245},{"lat":50.11368479225986,"lng":14.453694820404053},{"lat":50.11375359262905,"lng":14.455883502960205},{"lat":50.1137123124194,"lng":14.45702075958252},{"lat":50.113602231686365,"lng":14.458415508270264},{"lat":50.113258227764504,"lng":14.459617137908936},{"lat":50.112735337070085,"lng":14.460647106170654},{"lat":50.11212987755372,"lng":14.461655616760254},{"lat":50.1117308205051,"lng":14.462857246398926},{"lat":50.11153817108452,"lng":14.463865756988525},{"lat":50.11141432461917,"lng":14.467964172363281},{"lat":50.11124919550046,"lng":14.470303058624268},{"lat":50.11102902245643,"lng":14.472320079803467},{"lat":50.110918935554814,"lng":14.473543167114258},{"lat":50.11097397903726,"lng":14.475088119506836},{"lat":50.11104278330134,"lng":14.4765043258667},{"lat":50.110836370212525,"lng":14.477405548095703},{"lat":50.11023088668601,"lng":14.478585720062256},{"lat":50.109322647042255,"lng":14.479916095733643},{"lat":50.10863457523863,"lng":14.480817317962646},{"lat":50.107877684836595,"lng":14.481310844421387},{"lat":50.1072308781054,"lng":14.481525421142578},{"lat":50.105882189166046,"lng":14.48146104812622},{"lat":50.104505936814284,"lng":14.481589794158936},{"lat":50.10333609122375,"lng":14.48249101638794},{"lat":50.10216621706238,"lng":14.485001564025879},{"lat":50.10176707698825,"lng":14.486117362976074},{"lat":50.10168449586805,"lng":14.488348960876465}],"strokeColor":"#0000ff","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.11391871311177,"lng":14.449832439422607},{"lat":50.11413887286965,"lng":14.450862407684326},{"lat":50.11511581958282,"lng":14.453716278076172},{"lat":50.11547356973105,"lng":14.457385540008545},{"lat":50.11497822266023,"lng":14.461076259613037},{"lat":50.11419391265096,"lng":14.462878704071045},{"lat":50.112735337070085,"lng":14.464552402496338},{"lat":50.111469367532194,"lng":14.466311931610107}],"strokeColor":"#00ff00","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.101698259397956,"lng":14.488348960876465},{"lat":50.10094125937988,"lng":14.490559101104736},{"lat":50.09997778751045,"lng":14.492018222808838},{"lat":50.098986767657784,"lng":14.493842124938965},{"lat":50.098037021062105,"lng":14.494807720184326},{"lat":50.09668807324708,"lng":14.495902061462402},{"lat":50.095160137503534,"lng":14.496095180511475},{"lat":50.093563323758744,"lng":14.496867656707764},{"lat":50.09215918494608,"lng":14.498004913330078},{"lat":50.09141580068211,"lng":14.499399662017822},{"lat":50.090920204766135,"lng":14.500987529754639},{"lat":50.090465904007345,"lng":14.503498077392578}],"strokeColor":"#00ff00","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.10156062392081,"lng":14.48822021484375},{"lat":50.100817385510744,"lng":14.49047327041626},{"lat":50.09986767520583,"lng":14.491910934448242},{"lat":50.09889041741202,"lng":14.493649005889893},{"lat":50.09794066890628,"lng":14.494614601135254},{"lat":50.09667430827773,"lng":14.495644569396973},{"lat":50.095132606682895,"lng":14.495837688446045},{"lat":50.09348072849695,"lng":14.496631622314453},{"lat":50.09207658726401,"lng":14.497811794281006},{"lat":50.09127813566402,"lng":14.499292373657227},{"lat":50.090782538324326,"lng":14.500923156738281},{"lat":50.090355769841494,"lng":14.50345516204834}],"strokeColor":"#0000ff","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.09670183821252,"lng":14.495880603790283},{"lat":50.090465904007345,"lng":14.50345516204834}],"strokeColor":"#ffff00","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.090403953570195,"lng":14.503508806228638},{"lat":50.08893776984856,"lng":14.506566524505615},{"lat":50.087258142761804,"lng":14.509398937225342},{"lat":50.08450452838823,"lng":14.51070785522461},{"lat":50.08113113518849,"lng":14.511780738830566}],"strokeColor":"#0000ff","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.08110359630795,"lng":14.511759281158447},{"lat":50.07799160090913,"lng":14.512038230895996},{"lat":50.07505842918201,"lng":14.511802196502686},{"lat":50.07394295058645,"lng":14.5119309425354},{"lat":50.07172568768528,"lng":14.513883590698242},{"lat":50.07030713652616,"lng":14.516329765319824},{"lat":50.06919154740221,"lng":14.5184326171875},{"lat":50.067304627720794,"lng":14.521479606628418}],"strokeColor":"#00ff00","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.1150618015913,"lng":14.445959329605103},{"lat":50.11583043134918,"lng":14.446833729743958},{"lat":50.11632662881613,"lng":14.447976350784302},{"lat":50.11686660256958,"lng":14.449907541275024},{"lat":50.117523701720884,"lng":14.452310800552368},{"lat":50.11772320652272,"lng":14.453426599502563},{"lat":50.11778512163701,"lng":14.455325603485107},{"lat":50.117337955123546,"lng":14.457482099533081},{"lat":50.11739987073606,"lng":14.458833932876587},{"lat":50.11773696544393,"lng":14.460690021514893},{"lat":50.11770256813348,"lng":14.463425874710083},{"lat":50.11757873761132,"lng":14.46651577949524},{"lat":50.11797774592498,"lng":14.469273090362549},{"lat":50.11911971685803,"lng":14.47222352027893},{"lat":50.12070192072441,"lng":14.474776983261108},{"lat":50.12255922375676,"lng":14.477362632751465},{"lat":50.12639054345589,"lng":14.482769966125488},{"lat":50.12985016110505,"lng":14.487555027008057},{"lat":50.13166584444885,"lng":14.489593505859375},{"lat":50.133619002645226,"lng":14.491438865661621},{"lat":50.13576463383481,"lng":14.494550228118896},{"lat":50.13558583491058,"lng":14.495837688446045},{"lat":50.13253239630436,"lng":14.498133659362793},{"lat":50.13107437940993,"lng":14.499914646148682},{"lat":50.12997395988508,"lng":14.501781463623047},{"lat":50.12703021327771,"lng":14.506480693817139},{"lat":50.12452651059818,"lng":14.51045036315918},{"lat":50.12221528418748,"lng":14.514462947845459},{"lat":50.12085325922368,"lng":14.516394138336182},{"lat":50.11855561413895,"lng":14.51768159866333},{"lat":50.11720724412308,"lng":14.519076347351074},{"lat":50.11536349304707,"lng":14.523496627807617},{"lat":50.11236380600163,"lng":14.530878067016602},{"lat":50.11153817108452,"lng":14.531457424163818},{"lat":50.10937769235947,"lng":14.531328678131104},{"lat":50.107492354218806,"lng":14.531543254852295},{"lat":50.104767427804035,"lng":14.531264305114746},{"lat":50.10377650703472,"lng":14.531800746917725},{"lat":50.10241395750463,"lng":14.533045291900635},{"lat":50.10128535178012,"lng":14.5328950881958},{"lat":50.09924828877667,"lng":14.530878067016602},{"lat":50.097376316673724,"lng":14.530234336853027},{"lat":50.09520143370483,"lng":14.530363082885742},{"lat":50.09228308120224,"lng":14.532744884490967},{"lat":50.08990146373193,"lng":14.534976482391357},{"lat":50.08767117127357,"lng":14.53690767288208},{"lat":50.085137873702344,"lng":14.53789472579956},{"lat":50.082549366150126,"lng":14.53817367553711},{"lat":50.078666342726244,"lng":14.537959098815918},{"lat":50.07231788594787,"lng":14.537444114685059},{"lat":50.071822092551976,"lng":14.535620212554932},{"lat":50.069935276368234,"lng":14.52944040298462},{"lat":50.067304627720794,"lng":14.521501064300537}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.117523701720884,"lng":14.467105865478516},{"lat":50.11518461789585,"lng":14.470324516296387},{"lat":50.114579189348625,"lng":14.47422981262207},{"lat":50.11375359262905,"lng":14.476161003112793},{"lat":50.111964750902445,"lng":14.476933479309082},{"lat":50.110918935554814,"lng":14.477190971374512}],"strokeColor":"#ffff00","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Podle varianty ANO a ČSSD by asi desetikilometrová trasa vedla z Pelc-Tyrolky přes Balabenku do Štěrbohol. Skládala by se ze tří úseků, prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde mají být dva tunely. Druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou by měl jeden tunel a třetí částí je 1,35 kilometru dlouhá Libeňská spojka. Tam by tunel měřil 865 metrů.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.