Nápad studentky využije ostravská huť v praxi. Jeho ambicí je chránit přírodu

Studentka ostravské Vysoké školy báňské vymyslela opatření, jež sníží obsah sirovodíku v koksárenském plynu. Vypracovala na to téma diplomovou práci. Je pravděpodobné, že hutní společnost ArcelorMittal Ostrava její návrhy uvede v praxi už příští rok. 

Lenka Šimková, absolventka Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Zdroj: ČTK Autor: Petr Sznapka

Opatření, která studentka Lenka Šimková navrhuje, mají šetřit životní prostředí i náklady hutě. Sdělila to mluvčí Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ivana Gračková. Diplomová práce čerstvé inženýrky získala hlavní cenu společnosti ArcelorMittal Ostrava. 

„Navrhuje opatření, která by mohla výrazně snížit obsah sirovodíku v koksárenském plynu. Navazuje na bakalářskou práci, kterou dělala pro koksovnu ArcelorMittal Ostrava před dvěma lety.“

Ivana Gračková

mluvčí Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO

Tehdy našla postup, jak by se dala snížit spotřeba páry zhruba o 30 procent. Opatření, která navrhla, se už v současnosti začínají realizovat. Bakalářská práce Lenky Šimkové zvítězila ve Studentské ceně Enviros Českého energetického a environmentálního úřadu. Na obou svých závěrečných pracích Šimková spolupracovala s pracovníky výzkumného Korporačního koksárenského centra společnosti ArcelorMittal Ostrava.

„Naše katedra chemie začala před třemi lety spolupracovat s výzkumným centrem ArcelorMittal Ostrava na projektu, jehož cílem bylo uspořit energii na koksovně. Můj vedoucí práce mě oslovil, zda bych měla zájem se na výzkumném úkolu podílet. Je to téma, které mě vždy zajímalo, proto jsem se do projektu zapojila svou bakalářskou prací. Prováděla jsem analýzu, která slouží k identifikaci míst teoretických energetických úspor,“ popsala Šimková.

Reálné problémy jsou pro studium ideální

Tento model je pro studenty prospěšný. „Pro naše studenty je užitečnější, když se ve svých závěrečných pracích zapojí do řešení reálných problémů, než kdyby se zabývali nějakými tématy základního výzkumu, která jsou pro ně hůře uchopitelná. Takto alespoň vidí výsledky svého bádání v praxi, seznámí se s firemní kulturou i s technickými zařízeními, která v provoze vypadají jinak než u nás v laboratořích, kde máme hlavně zmenšené modely,“ uvedl vedoucí oddělení chemického inženýrství fakulty Marek Večer.

Oba projekty jsou podle něj součástí dlouhodobé spolupráce katedry s výzkumným centrem koksovny. Huť už začíná opatření, navržená v bakalářské práci Šimkové, realizovat. Opatření ke snížení obsahu síry v koksárenském plynu přijdou na řadu pravděpodobně příští rok.

Diplomová práce Lenky Šimkové se stala součástí rozsáhlejšího výzkumného úkolu, jehož cílem je materiálová a energetická bilance provozu odsíření koksárenského plynu. Tým Korporačního koksárenského centra by ho měl dořešit do konce letošního roku, navržená opatření by se mohla začít realizovat příští rok.