Vědci díky mobilům spočítají počet cestujících v MHD. Dopravcům slibují výrazné úspory

Tým výzkumníků z českých vysokých škol v čele s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) vyvinul unikátní metodu pro sčítání cestujících ve veřejné dopravě. Pro sběr dat vědci využívají provozních údajů mobilních operátorů.

„V tomto rozsahu a kvalitě podobný systém nefunguje nikde v Evropě, ani jinde na světě. Pomoci a ušetřit peníze by výzkum měl jak dopravcům, tak i samotným zřizovatelům dopravy,“ uvedl redaktor České televize Petr Mecner.

Mobilní telefon jako prostředek pro sběr dat o vytíženosti v dopravních prostředcích. V kapse ho dnes nosí skoro každý. Za měsíc odešle každý přístroj až 30 000 provozních dat.

„Voláte, posíláte SMS nebo někdo vám volá, posílá SMS, případně máte data - tam je komunikace permanentní. Každá tato událost vygeneruje záznam, v něm máte místo a čas - to je vše, co potřebujeme,“ popsal princip moderní technologie vedoucí Katedry telekomunikační techniky Miroslav Vozňák.

„Pokud je to vlak, ve kterém cestuje 700 osob, tak tam se budeme bavit o chybě řádově jedno až dvě procenta.“

Miroslav Vozňák

vedoucí Katedry telekomunikační techniky, VŠB-TUO

Tato data nelze podle vědců zfalšovat a pro odborníky představují důležité informace pro následné analýzy dopravní obslužnosti. K propočtům velkých objemů dat využili i ostravský superpočítač. Na systému pracoval 15členný tým zhruba tři roky.

„Pokud je nám známo, v Evropě, ale ani jinde ve světě neexistuje technologie, která by byla schopna získat takové informace v prezentovaném rozsahu a kvalitě. Zatímco v minulosti byla Ostrava známá především dolováním uhlí, tak dnes díky superpočítači tento obraz měníme a ukazujeme, že zde dokážeme 'dolovat' i nové informace, které v našem konkrétním případě mohou být využity pro potřeby státu a dopravců,“ uvedl hlavní řešitel projektu Miroslav Vozňák.

„Přesnost dat závisí na počtu cestujících. Zatímco u nejmenších spojů může být odchylka i několik set procent, u těch velkých by měl výzkum takřka přesně kopírovat skutečnost,“ dodal Petr Mecner.

Kraje nebudou sahat tak hluboko do pokladny 

Ušetřit by mohly díky datům hlavně kraje, které budou brzy uzavírat nové desetileté smlouvy s dopravci. Čeká to i Moravskoslezský kraj, kde je nyní cena za jeden kilometr nejdražší. Vlakové spoje tu ročně vyjdou na 880 milionů korun.

Železniční přeprava není zdaleka jedinou oblastí, ve které je možné nově certifikovanou metodiku využít. Další projekt, jehož výsledky by měly být dostupné příští rok, se zaměřuje na získání nových informací, které by mohl využít Český statistický úřad.

„Odpovědi na otázky týkající se zjišťování mobility osob v rámci sčítání lidu, domů a bytů mají tradičně nejslabší vypovídací schopnost. Lepší porozumění problematice mobility je přitom pro projekty jako 'Chytrá města' nebo 'Průmysl 4.0' klíčové,“ uvádí člen řešitelského týmu, proděkan pro zahraniční styky a rozvoj, Petr Mazouch z VŠE.

Nejedná se jen o vlaky. Unikátní metodou sběru dat lze počítat i vytíženost v autobusech či městské dopravě. Zájem o ni už podle zjištění ČT mají i za hranicemi - v Německu či Vietnamu.