Sousedských sporů přibývá. Lidé se napadají, hází po sobě odpadky nebo se sledují kamerami

Sporů, které mezi sebou vedou sousedé, přibývá. Každý druhý podnět ve stavebnictví tak podle kanceláře veřejného ochránce práv souvisí právě se sporem lidí, kteří bydlí vedle sebe, a podobné je to u přestupků proti občanskému soužití. Lidé si tak často stěžují na sousedy, kteří jim brání v užívání cesty přes pozemek, instalují si kamerové systémy narušující soukromí nebo otravují své okolí zápachem.

Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček
Zdroj: ČT24

Za tři roky se zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček zabýval 351 podněty týkajícími se přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.

Nejméně v polovině z nich šlo o konflikty mezi sousedy, při nichž se některá ze stran obrátila na policii. Případně oznámila přestupek souseda obecnímu úřadu.

Urážky, hluk, zápach a nadávky

Jde tady o spory, ve kterých přestupkové komise řešily urážky, pomluvy a naschvály mezi sousedy. Časté je obtěžování nejrůznějším hlukem, přes plot přerůstající rostliny, ořezání stromů, obtěžování chovem domácích zvířat, znečišťování pozemku, obtěžování zápachem.

video Lidé si často stěžují na sousedy
Video Zprávy ve 12
video

Lidé si často stěžují na sousedy

Častým zdrojem konfliktů je také využívání přístupových cest. Počet podnětů týkajících se správy pozemních komunikací každý rok stoupá. Zatímco v roce 2014 jich bylo 119, o dva roky později už 162.

„Většina sporů vzniká hlavně z neschopnosti domluvit se, hledat kompromisy a navzájem si vycházet vstříc. Lidé přitom často zapomínají, že sousedské vztahy jsou dlouhodobé a staré křivdy někdy zbytečně zasáhnou i další generace. Ani pravomocná rozhodnutí úřadů či soudů skutečný spor mnohdy neukončí,“ řekl Stanislav Křeček.

Od 1. července je účinný nový přestupkový zákon a právě v případech urážek na cti přináší pro občany zjednodušení.

Zákon se mění, jednání bude jednodušší

Až dosud museli poškození u těchto přestupků sami zformulovat a úřadu podat návrh na zahájení správního řízení o přestupku. Nově postačí jen přestupek oznámit a úřadu následně potvrdit souhlas se zahájením správního řízení.

Nehrozí, že bude osoba uražená na cti hradit náklady správního řízení, pokud by přestupková komise řízení zastavila. Náhradu nákladů řízení bude nově hradit jen obviněný, pokud by byl uznán vinným. Na druhou stranu se ale osoba uražená na cti proti takovému rozhodnutí úřadu nově nemůže odvolat. Úřadům pak zákon ukládá povinnost snažit se vést znesvářené strany k dohodě.

„Je otázkou, jak se nový přestupkový zákon projeví v praxi. Nedá se vyloučit, že stoupne počet řízení o přestupcích. Lidé možná přestupek oznámí i v méně vyhrocených sporech, protože nemají co ztratit,“ řekl Křeček.

Zhoršení vztahů podle něj může nastat kvůli novele stavebního zákona. Například větší stavby bude možné stavět jen na ohlášení, což může být podle Křečka nový spouštěč dalších konfliktů.

Video Zprávy
video

Sedm desítek pozměňovacích návrhů. Poslanci hlasovali o novele stavebního zákona