Školy nevědí, kolik handicapovaných dětí nastoupí. Peníze budou, ujišťuje ministerstvo školství

Od září ve školách přibude asistentů i pomůcek pro handicapované žáky, peníze na ně ale zatím chybí. „Přesné počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se dozvědí na konci srpna,“ zjistila redaktorka České televize Martina Koziolová.

Dítě s asistentem. Ilustrační foto
Zdroj: ČT24

První rok sociální inkluze se blíží ke konci, pro školy znamenal především zvýšení administrativní zátěže. V moravskoslezských školách dnes působí 1046 asistentů. 

Každý žák se speciálními potřebami by měl dostat podporu, jakou potřebuje. Se zvládnutím nejrůznějších potíží pomohou například asistenti, tablet nebo učebnice v Braillově písmu. Vláda však podle Martiny Koziolové potřebných 400 milionů korun navíc na podpůrná opatření do škol zamítla.

Zástupci ministerstva školství, které oslovila Česká televize, ale v tiskovém vyjádření uvedli, že peníze na výuku handicapovaných dětí školy dostanou.

Video Inkluze v moravskoslezských školách
video

Inkluze v moravskoslezských školách

Pilný má najít peníze pro nadané děti

Vláda kromě zajištění peněz na inkluzi handicapovaných dětí požaduje i čtyři sta milionů na pomůcky pro nadané děti a na družiny. Ty má v rozpočtu najít ministr financí Ivan Pilný (ANO).

Financování podpory při vzdělávání dětí, u nichž bylo odhaleno mimořádné nadání, se má zlepšit v souvislosti s novelou školského zákona zabývající se inkluzí. V té mají totiž nárok na státem hrazenou podporu nejen děti s handicapem a jiným znevýhodněním, ale také nadaní žáci.

Nejčastější podporou pro nadané děti je poskytování prohlubujícího učiva přesahujícího běžné nároky daného ročníku. Ředitelé také vedou učitele k tomu, aby identifikovali nadané děti. Nabízejí těmto dětem vzdělávací kroužky jako volnočasovou aktivitu. Školám nejčastěji chybějí obohacující vzdělávací materiály a konkrétní ukázky a nápady pro výuku.

Přibližně polovina ředitelů poukázala na nedostatek personálu pro podporu nadaných dětí. Nejčastěji vidí řešení v dalším učiteli, v menší míře v odborném garantovi a asistentovi pedagoga.