Studenti vyráběli „železnou houbu“. Umělecký kovář z ní pak vytvářel samurajský meč

Studenti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství tento týden v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava předvedli ukázky výroby železa v historické peci. Z takzvané železné houby pak na místě koval japonský samurajský meč nejznámější český a pravděpodobně i evropský mečíř Pavel Bolf, který své meče prodává téměř do celého světa.

Video Výroba železného meče
video

Výroba železného meče

Historickou laténskou pec si studenti vlastnoručně sestavili, některé díly si nechali vyrobit, jiné převzali ze zahraničí nebo je zhotovili sami. „Dnes tady máme ukázky historických taveb oceli a železa. Je to ukázka pro studenty, jak fungovala pec v době železné a pak zhruba až do poloviny 19. století, stejná technologie beze změny,“ uvedl student bakalářského studia Bohumil Horák.

Produktem tavby v historické peci je železná houba, jejíhož opracování už se před zraky studentů chopil mečíř Bolf. „Ta houba je plná nečistot, takže je potřeba ji překovat do nějakého ingotu, který se následně kovářsky překládá, což v podstatě znamená, že se překove do kvádru, který se vytáhne na dvojnásobek svojí délky, nasekne se v polovině, přeloží se a znovu se kovářsky svaří. Během tohoto procesu dojde k vyčištění oceli,“ uvedl Bolf.

Dodal, že výroba železa od tavby po dokončení čepele zakalením trvá v ideálním případě zhruba týden. „Následné kroky jako leštění, výroba soupravy je záležitost několika týdnů až měsíců,“ podotkl.

Uvedl, že výrobě mečů se na profesionální úrovni věnuje od roku 2000. „Celé to začalo tak, že jsem se věnoval bojovým uměním a potřeboval jsem japonský meč pro cvičení disciplín, kde se meč používal,“ uvedl Bolf. Protože si ho v té době nemohl koupit, rozhodl se, že si vyrobí vlastní a postupně následovala výroba dalších.

 

Dnes jich má na kontě několik set a kupují si je od něj lidé, kteří meče chtějí pro cvičení nebo jako sběratelé. Už nyní si zaškoluje svého nástupce, jeho pětiletý syn ho doprovázel i v Ostravě. „Důležité je, aby vydržel, ale má svoji výheň, má svoje vybavení a kompletně vybavenou kovárnu,“ podotkl Bolf.

Historickou pec i výrobu meče si zájemci mohli prohlédnout během akce s názvem Archeometalurgie. Podle Zdeňka Tomana z katedry tepelné techniky je hlavním cílem výuky ukázat studentům nejen nové technologie, ale naučit je právě i úctě k historii.