Ještě rychleji. Nemocniční potrubní pošta zrychlila dopravu vzorků do laboratoře

Rychlostí až šest metrů za sekundu sviští novou potrubní poštou ve Fakultní nemocnici v Olomouci (FNOL) speciální kapsle se vzorky biologického materiálu. Ty dosud museli mezi jednotlivými pracovišti zdlouhavě přenášet pochůzkáři. „Denně nachodili desítky kilometrů,“ zjistil redaktor České televize Marek Vrlák. 

Video Nemocniční potrubní pošta
video

Nemocniční potrubní pošta

Potrubní pošta stála 105 milionů korun a měří 13,5 kilometru, což ji řadí mezi nejrozsáhlejší systémy v Česku. „Potrubím je dnes propojeno na dvě desítky nemocničníc budov. Z nejvzdálenějšího místa, tedy z ortopedie, se zásilka dostane do laboratoře za tři až čtyři minuty,“ dodal Marek Vrlák.

„Projekt zjednoduší, zefektivní a především zrychlí přepravu biologických vzorků k laboratorním vyšetřením,“ řekl ředitel FNOL Roman Havlík. Pacienti díky nové potrubní poště čekají na výsledky testů výrazně kratší dobu a lékaři mohou dříve zahájit léčbu.

Potrubní pošta, jejíž stavba byla zahájena v roce 2015, v areálu nemocnice spojuje 20 budov, přičemž transport z nejvzdálenější kliniky do centrální laboratoře nyní zabere pouze čtyři minuty. Při zkušebním provozu bylo potrubní poštou přepraveno téměř 100 0000 zásilek a 77 procent z nich dorazilo do cíle do pěti minut.

Pouzdra pohání stlačený vzduch

Zkumavky s krví, močí a dalším biologickým materiálem, ale i recepty a dokumenty jsou přepravovány ve speciálních pouzdrech, kterých nemocnice zatím pořídila 350. Pouzdra potrubím o průměru 16 centimetrů pohání stlačený vzduch. Systém potrubní pošty čítá 98 stanic na klinikách a odděleních nemocnice, které si mohou posílat zásilky mezi sebou. Většina zásilek je automaticky rozdělována v centrále potrubní pošty.

Potrubní poštou je nyní denně dopraveno v průměru tisíc zásilek, avšak kapacita systému je vyšší. Z jednotlivých klinik je každý den do laboratoří přepravováno několik tisíc vzorků biologického materiálu, což bylo dosud organizačně velmi náročné. 

„Vzorky se v laboratořích nekumulují a jejich přísun potrubní poštou je plynulejší. Velmi důležitá je i bezpečnost celého systému, kdy je vyloučena chyba lidského faktoru, která by při manuálním přenášení vzorků mohla vzniknout,“ řekl Havlík.

„Před spuštěním je transport transfuzních přípravků a plánujeme také zabezpečenou přepravu cytostatik pro léčbu onkologických pacientů. Uvažujeme do budoucna rovněž o využití potrubní pošty k přepravě léků a drobného zdravotnického materiálu.“

Andrea Drobiličová

hlavní sestra fakultní nemocnice

Potrubí dělníci umístili pod zem i do stropních podhledů nemocničních budov. Řídicí centrum potrubní pošty bylo postaveno na travnaté ploše mezi III. interní klinikou a klinikami onkologie a plicních nemocí. Na střeše betonového objektu zapuštěného do terénu vznikl parčík s odpočinkovou zónou pro pacienty a návštěvníky nemocnice.

Potrubní poštu využívá řada českých nemocnic. Nový systém potrubní pošty před časem vybudovala ve svém lochotínském areálu plzeňská fakultní nemocnice. Potrubím spojujícím všechny objekty zdravotníci posílají do nemocničních laboratoří vzorky krve, moči, mozkomíšního moku a další biologický materiál. Potrubní pošta dokáže zkrátit doručení vzorku ze vzdálenějších míst nemocnice až z půl hodiny na pár minut.