Nový Jičín zachraňuje chátrající Hückelovy vily. Možná z nich bude hotel či galerie

Pedagogové a studenti Fakulty architektury brněnského Vysokého učení technického představili v Novém Jičíně studie možných revitalizací Hückelových vil. Oba zchátralé objekty, původně patřící kloboučnickým továrníkům, koupilo město loni za 13,5 milionů korun.

Video Chátrající Hückelovy vily
video

Chátrající Hückelovy vily

„Na udržovací práce dalo město milion korun,“ sdělil redaktor České televize Petr Mecner, podle něhož by jedna z budov mohla sloužit jako kulturní a společenský objekt, druhá by si na sebe měla vydělávat sama. Podle v pátek představených studií by v nich mohla být například klinika, hotel nebo galerie.

Oprava dvou vil může podle odhadů přijít celkem na 200 milionů korun. Město ji chce zaplatit z vlastních prostředků s využitím dotací. V letošním rozpočtu je také sedm milionů na projektovou dokumentaci týkající se Hückelových vil.

Město už dříve nechalo vypracovat studii využitelnosti vil. Odborníci v ní zhodnotili současný stav budov i pozemků a navrhli postup, jak kulturní památky sanovat.

Soubor Hückelových vil tvoří v Novém Jičíně čtyři stavby. Dvě jsou opravené: jedna patří městu a je v ní mateřská škola, druhou, v níž je dětský domov, vlastní kraj.

Vily bratří Johanna a Augusta Hückelových jsou dílem vídeňského architekta Otto Thienemanna, interiér zdobily malby slavného novojičínského rodáka Eduarda Veitha.

Byly postaveny v letech 1880 až 1882 v novorenesančním stylu a patřily mezi architektonické skvosty. Památkami jsou od roku 1995. Dříve v nich byly ozdravovna a nemocniční oddělení.