Smog trápí obyvatele Moravskoslezského i Zlínského kraje. Lékaři očekávají nárůst respiračních onemocnění

Meteorologové kvůli zvýšeným koncentracím polétavého prachu v ovzduší vyhlásili ve Zlínském kraji ke smogové situaci také regulaci. Zhoršené rozptylové podmínky trápí i obyvatele Moravskoslezského kraje, kde je již průmyslová činnost regulována od neděle. Limitní hodnoty byly na některých místech překročeny i šestinásobně. Lékaři očekávají zvýšený počet akutních respiračních onemocnění. 

„Obecně se bude hůře dýchat,“ podotkl Jan Boženský, primář dětského oddělení nemocnice ve Vítkovicích. U nejmenších dětí pak předpokládá výskyt dýchacích onemocnění, například záněty průdušek. Ordinace lékařů mají právě takoví pacienti zaplavit do tří dnů.

Při dlouhotrvajícím vystavení smogu je podle Jana Boženského možný výskyt některých nádorových onemocnění. Lidé by se nejen proto měli vyhnout například zvýšené fyzické námaze, omezit pobyt venku.

Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem. Jelikož se na zvýšených hodnotách prachu významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy a využívat veřejnou dopravu.

Regulace platí ve Zlínském kraji

Meteorologové již vyhlásili regulaci ve Zlínském kraji, protože na polovině stanic na Zlínsku překročil dvanáctihodinový průměr koncentrací prachu hodnotu sto padesát mikrogramů na metr krychlový. „Ve výhledu na dvacet čtyři hodin není předpokládán jeho pokles,“ řekl Miloslav Hradil z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Limit je padesát mikrogramů na metr krychlový. 

Špatná situace panovala na Vsetínsku. Ve Valašském Meziříčí byla v deset hodin dopoledne podle meteorologů naměřena denní koncentrace polétavého prachu téměř dvě stě deset mikrogramů na metr krychlový. Ve Zlíně ve stejnou dobu naměřili denní koncentraci sto dvacet šest mikrogramů na metr krychlový. Hodnoty přitom rychle stoupají, od pěti ráno jsou vyšší o více než dvacet mikrogramů na metr krychlový.

Limit je výrazněji překročen i v Uherském Hradišti a Otrokovicích. Jen mírně nad limitem jsou koncentrace polétavého prachu v Těšnovicích u Kroměříže, kde v deset hodin dopoledne meteorologové naměřili víc než šedesát mikrogramů na metr krychlový. I tam se ale množství polétavého prachu ve vzduchu zvyšuje, od pěti hodin ráno asi o šest mikrogramů na metr krychlový.

Video Události v regionech plus (Brno)
video

Situaci na Zlínsku komentuje redaktorka Gabriela Netopilová

Věřňovice zaplavily nadlimitní koncentrace prachu 

Zhoršené rozptylové podmínky postihly obyvatele Moravskoslezského kraje. V něm byla smogová situace vyhlášena v sobotu a stupeň regulace zde platí od neděle. 

Smogová situace v Moravskoslezském kraji
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Podle aktuálních hodinových koncentrací je v Moravskoslezském kraji kvalita ovzduší většinou velmi špatná. Pouze v Opavě je označena jako špatná. Například ve Věřňovicích hodinové koncentrace polétavého prachu v ovzduší dnes ráno dosahovaly čtyři sta sedmdesát dva mikrogramů na metr krychlový. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin nejsou překročeny.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi. V této zimní sezoně se region potýká se smogem už od konce loňského roku. Kvalitu ovzduší ovlivňuje průmysl, doprava i topení v domácnostech, ale také škodliviny, které vítr přináší z Polska.

„Panuje velká zima. Nefouká vítr. Zplodiny se rozlézají z Polska do České republiky.“

Jan Kozina

organizace Čisté nebe, předseda správní rady

Některé průmyslové podniky musely omezit výrobu

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují v okamžiku, kdy hodnota dvanáctihodinového průměru překročí sto mikrogramů na krychlový metr a zároveň je předpověď meteorologických podmínek nepříznivá pro dalších dvacet čtyři hodin. Regulace je pak další stupeň přijatých opatření. Vyhlašuje se v okamžiku, kdy dvanáctihodinový průměr koncentrací částic PM10 u poloviny stanic překročí hodnotu sto padesát mikrogramů a ve čtyřiadvacetihodinovém výhledu se nepředpokládá jeho pokles.

Pravidla fungování smogového varovného systému 105.14 KB

Některé průmyslové podniky v tomto případě musejí omezit výrobu. Například na Třinecku byla regulační smogová situace podle mluvčí Třineckých železáren Petry Juráskové vyhlášena v neděli poprvé po třech letech. Pro huť to znamená zavést omezující podmínky na čtyřech hlavních výrobních zařízeních.

„Týká se to koksovny, aglomerace, vysokých pecí a kyslíko-konvertorové ocelárny, kde nyní platí regulační opatření, jichž je celá řada. Od četnějších kontrol zdrojů emisí, přes omezení některých prašných činností až po regulaci výroby,“ vysvětlil Radim Klimša, který je v Třineckých železárnách zodpovědný za oblast životního prostředí.