Bezdomovci hledají útočiště před mrazem. O noclehárny je značný zájem

S klesající teplotou se zájem o nabízené sociální služby zvyšuje. Pro osoby bez přístřeší proto připravila Ostrava v noclehárnách na 120 lůžek, uvedla městská tisková mluvčí Andrea Vojkovská. Jednou tolik míst (přesněji 125) pak nabízejí nízkoprahová centra. V domovech se zvláštním režimem je navíc k dispozici dalších několik desítek míst, která pomáhají řešit jedny z potíží lidí bez domova.

Bezdomovec
Zdroj: ČTK Autor: Michal Doležal

„Situaci jsme sledovali a vyhodnotili tak, že kapacity zařízení doplněné o takzvaný Zimní program jsou dostačující. I přes aktivní motivaci a poskytování poradenství neprojevují mnozí bezdomovci zájem o nabízené možnosti,“ řekl náměstek pro sociální oblast Michal Mariánek (hnutí Ostravak).

„Pro loňský rok jsme sociální služby (azylové domy, noclehárny, domov se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra) podpořili z rozpočtu města v celkové výši 17 milionů korun. Obdobnou míru podpory můžeme očekávat i letos,“ dodal Mariánek. Jen na provoz Zimního programu v loňském roce Ostrava věnovala čtvrt milionu korun.

Počet bezdomovců žijících na území města Ostravy se výrazně nemění. Jde přibližně o 900 osob, uvedla Andrea Vojkovská. Asi polovina z nich se podle zjištění sociálních pracovníků zdržuje v azylových zařízeních, zbytek pobývá na ulici.

V Ostravě je v současné době k dispozici 413 míst v azylových domech (164 pro muže a 249 pro ženy a ženy s dětmi), jejich kapacita je převážně naplněna. Kromě nocleháren a nízkoprahových denních center mohou nalézt střechu nad hlavou i v domovech se zvláštním režimem. Například „Domov Přístav“ nabízí 47 míst, „Domov Přístav II“ pak 29 míst.

V rámci „Zimního programu“ se podle Mariánka uvedené kapacity v celkovém počtu 734 míst navyšovaly o 54 lůžek a 120 takzvaných volných židlí.

Jak to chodí v noclehárně

V jedné z ostravských nocleháren v charitním domě u sv. Františka se dveře pro lidi bez přístřeší otevírají v 19 hodin. „Krátce před devatenáctou hodinou večer se zde tvoří fronty,“ poznamenala redaktorka České televize Martina Koziolová. 

„Včera jsme museli tři zájemce odmítnout, nicméně funguje noční centrum na nízkoprahovém centru v Lidické ulici, kde můžeme zájemce posílat,“ ilustroval letošní zájem o služby sociální pracovník Roman Ševčík.

Po příchodu se musí každý klient noclehárny nahlásit. Pokud je tady poprvé, pracovníci charitního domu s ním vyplní novou smlouvu. Jedna noc tady vyjde na čtyřicet korun, každý z nocležníků má ale tři noci v měsíci zdarma. Klienti noclehárny si pak musejí povléct postel a jít se osprchovat.   

„Cítím se tady jako doma. Na Vánoce jsme to tady měli nádherné. Dostávali jsme cukroví. Člověk je na vrchu a pak dole. Je skvělé, že tady můžeme přespat.“

Radim Rác

bezdomovec

„Poté mohou jít do jídelny na drobnou večeři, podává se horký čaj. Večerka je v deset hodin, to by měli jít uživatelé spát,“ poznamenala Martina Koziolová. „Uživatel by měl každopádně dodržovat podmínky služby. Řídit se pokyny pracovníků a nebýt pod vlivem návykových látek,“ doplnil sociální pracovník Roman Ševčík. Budíček pak mají uživatelé noclehárny o půl sedmé ráno, opustit ji podle Ševčíka musejí do hodiny.

Mezi poskytovatele sociálních služeb, kteří se v Ostravě věnují problematice bezdomovectví, patří Armáda spásy v ČR, pobočka Ostrava, Charita Ostrava, složka Diecézní charity ostravsko-opavské, Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., a Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., Novou Šanci, z. s., či Služby Dobrého Pastýře. Zimnímu programu se věnují první dva uvedení poskytovatelé.

Počet lidí bez domova sociální pracovníci v České republice odhadují na 60 000 – 70 000 osob. 

V Olomouci se na nocleh stojí fronty:

 

Video Zimní azyl pro bezdomovce
video

Zimní azyl pro bezdomovce