Huť ArcelorMittal využívá nový „ekologický“ kotel. Pomůže Ostravsku lépe dýchat

Huť ArcelorMittal Ostrava pokračuje v modernizaci vybavení. Firma tak do zkušebního provozu uvedla nový typ kotle za téměř dvě miliardy korun. Zařízení přispěje ke zlepšení ovzduší v regionu. Bude totiž vypouštět méně oxidů síry i tuhých znečišťujících látek než dříve.

Video Nový ekologický kotel
video

Nový ekologický kotel

Výstavba nového kotle, který nahradí čtyři stávající uhelné, začala předloni. „Spolu s probíhajícím odsířením a akcí na snížení oxidů dusíku je nový kotel součástí celkové ekologizace a modernizace energetiky v celkové hodnotě 3 miliardy korun. Tyto investice přispějí ke snížení vlivu na životní prostředí a zároveň zajistí budoucnost huti,“ uvedla firma.

„Kotel je nyní ve zkušebním provozu. Setrvá v něm asi rok. Staré kotle zatím zůstávají ve stavu pohotovosti pro případ poruchy nového zařízení,“ doplnil redaktor České televize Tomáš Indrei.

ArcelorMittal Energy Ostrava uzavřela k výstavbě spalovací jednotky smlouvu s finskou společností Valmet. Nový fluidní kotel spaluje černé uhlí efektivněji s účinností přesahující 92 % při dosažení velmi nízkých emisí. Je navíc vybaven vlastním odsířením i zařízením na snížení emisí oxidů dusíku. Tkaninový filtr kotle současně slouží k odprášení spalin.

Zatímco kotel vyrobili na klíč Finové, odsíření i denitrifikaci kotlů zajišťují české společnosti. Půlmiliardovou zakázku na snížení emisí oxidu siřičitého právě dokončila ZVVZ-Enven Engineering a za miliardovou denitrifikaci zodpovídá ČKD Praha DIZ. Obě firmy využívají k subdodávkám místní firmy, mezi které například patří Vítkovice Power Engineering či Siemens.

„Výstavba kotle je největší investicí od výstavby minihuti v 90. letech. Kotel plně nahradí stávající zařízení a zároveň sníží emise plynů i prachu,“ uvedl před časem zástupce huti Tapas Rajderkar. 

Kotle ke svému provozu využívají rovněž plyn vzniklý při hutní výrobě. Tím se jejich environmentální zátěž oproti jiným uhelným elektrárnám či teplárnám významně snižuje. V ostravské Energetice ArcelorMittal takto nahradí až třetinu uhlí. Plyn z koksovny i vysokých pecí tak ročně nahradí spalování až 200 tisíc tun uhlí.

ArcelorMittal Ostrava je největší hutní podnik v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců.