Špinavý vzduch v Česku ročně zabije 12 tisíc lidí

Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je znečištěné ovzduší prachovými částicemi v Evropě příčinou téměř půl milionu předčasných úmrtí, z toho 12 tisíc v České republice. Česko pak organizace kvůli trvale vysokým koncentracím jemného prachu zařadila mezi nejhorší v Evropě – hned po Bulharsku a Polsku. Nejznečištěnějším regionem v zemi je Ostravsko– a jedním ze zdrojů znečištění je tu i průmysl.

Video Česko trápí znečištěné ovzduší
video

Česko trápí znečištěné ovzduší

„V Moravskoslezském kraji je největším problémem už zmíněný jemný polétavý prach – a nejnebezpečnější jsou úplně nejjemnější částice s průměrem do 2,5 mikrometru. Na prach se váže třeba i prokázaný karcinogen – benzo(a)pyren,“ zjistila redaktorka České televize Markéta Radová.

Znečištění ovzduší
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Data z ČHMÚ z 23. listopadu 2016: řada míst na Ostravsku již v listopadu „vyčerpala“ limit znečištění drobnými prachovými částicemi PM10. Převzato od: Čisté nebe, z.s.

„Počet dnů v roce, kdy je 24hodinový imisní limit prachových částic PM10 překročen, by podle zákona neměl přesahovat 35. Nicméně řada míst na Ostravsku již tento počet dnů překročila v listopadu,“ komentovala závěry zprávy právnička Kristína Šabová z organizace Frank Bold.

„Snižování emisí sice vedlo ke zlepšení kvality ovzduší, ale ne dost na to, aby se podařilo zamezit nepřijatelným škodám na lidském zdraví a na životním prostředí. Je potřeba se zaměřit na hlubší příčiny znečištění ovzduší a to nepůjde bez zásadní změny v dopravě, energetice a stravování.“ 

profesor Hans Bruyninckx

ředitel EEA

Jak Evropská agentura uvádí, tak právě v případě toho nejjemnějšího prachu je na tom Ostravsko špatně spolu s Polskem – hlavně s tamní oblastí horního Slezska.

Podle zprávy bylo 16 procent obyvatel evropských měst vystavováno nadlimitním koncentracím jemných prachových částic PM10. Pokud zohledníme limity stanovené WHO, které jsou přísnější než evropské, jde až o polovinu obyvatel měst. V případě ještě jemnějších prachových částic (PM2,5) jde až o 85 procent obyvatel měst (podle měřítek WHO), uvedla právní organizace Frank Bold.

Zpráva nazvaná Kvalita ovzduší v Evropě 2016 je odbornou publikací, která je založena na dlouhodobém sběru a vyhodnocování dat z oficiálních měřicích stanic. Mezi jejími autory jsou i odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.