Novorozenců, kteří potřebují speciální péči, je příliš. Nemocnice dostaví perinatologické centrum

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) rozšiřuje gynekologicko-porodnickou kliniku a perinatologické centrum. Ostravské perinatologické centrum je totiž podle přednosty kliniky Ondřeje Šimetky nejvytíženějším ze všech dvanácti podobných v zemi. „Denně zde přijmou i šest nedonošených dětí,“ zjistila redaktorka České televize Iva Piskalová.

Dostavba má stát zhruba 130 milionů korun a skončí v polovině dubna. „Z třiadvaceti zdejších inkubátorů jsou všechny vždy obsazeny,“ popsala Iva Piskalová současnou nevyhovující situaci s tím, že novorozenci, kteří potřebují speciální péči, musejí být často ošetřeni jinde.

Perinatologické centrum pečuje například o předčasně narozené děti, novorozence s nižší porodní váhou či jiné komplikované případy. Dostavba umožní, aby všechna oddělení a ambulance gynekologicko-porodnické kliniky byla pod jednou střechou. Uvedl to mluvčí nemocnice Tomáš Oborný.

Video Události v regionech plus (Ostrava)
video

FN Ostrava staví perinatologické centrum

Zdroj: ČT24

„Více než 20 procent všech porodů ve Fakultní nemocnici Ostrava je předčasných, v poradně pro rizikové gravidity sledujeme ročně více než 800 žen a z vícečetných gravidit se narodilo 200 dětí. Je k nám ročně převezeno až 200 těhotných z okolních porodnic a dalších 260 novorozenců se zhoršeným zdravotním stavem je přivezeno po porodu,“ uvedl Šimetka.

Kromě perinatologického centra slouží porodnice ve fakultní nemocnici i pro rodičky s normálním těhotenstvím, a je tak velmi vytížená. Počet porodů v ní navíc podle mluvčího stoupá. Loni se meziročně zvýšil o 15 procent.

„Kapacita porodnice i celého centra je tak zcela naplněna a zejména v posledních měsících jsme byli nuceni některé rodičky odmítat nebo transferovat do jiných regionů. Proto se dostavba centra stala absolutní nutností,“ řekl Šimetka.

Dostavbu nemocnice z části uhradí s pomocí státní dotace, která bude zhruba 70 milionů korun, zbývající část bude financovat z vlastních prostředků.

V České republice bylo loni dovybaveno všech dvanáct specializovaných center, do nichž je soustředěna péče o ženy v rizikovém těhotenství a o předčasně narozené děti. „Díky podpoře z prostředků norských fondů se nám podařilo získat celkem 60 milionů korun na následnou péči o tyto děti a na sledování jejich vývoje, což je významná pomoc pro českou neonatologii,“ řekl předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP Lumír Kantor.