Nemocnice, kde se zpívá. Opavská psychiatrie otevřela jako první stacionář

Opavská psychiatrická nemocnice otevřela v červenci pro pacienty s poškozením mozku denní stacionář, je tak první nemocnicí v Česku, která takovou službu nabídla. K poškození mozku dochází v důsledku demence, po mozkové příhodě nebo také po úraze. Pobyt klientům hradí zdravotní pojišťovny, platí si pouze jídlo.

Video Zprávy
video

Stacionář opavské psychiatrické nemocnice je pro lidi s poškozením mozku

Přijímá všechny lidi bez ohledu na věk, kteří splňují zdravotní indikaci. „Podmínkou je pouze vypsání potvrzení obvodním lékařem, psychiatrem nebo neurologem, který svého klienta k nám doporučí. Klient k nám může chodit tři měsíce, poté je nutné žádat revizního lékaře o prodloužení,“ přiblížil náměstek ředitele nemocnice David Besta.

Ve stacionáři mají odborníci pro klienty připraven program zaměřený na procvičování paměti, pozornosti a prostorové orientace. Slouží k tomu nejrůznější formy skupinových i individuálních terapií. Klienti si pobyt ve stacionáři pochvalují. „První den klienti říkali, když si pro ně přišli příbuzní, ještě chvilku, že ještě domů nepůjdou,“ říká vedoucí sestra Gabriela Pokorná.

Opavská psychiatrická nemocnice rozšířila své služby ve spolupráci s Norskými fondy. Základem je snaha o přiblížení k transformaci psychiatrické péče. Denní stacionář je určen pro 15 lidí a nabízí své služby po celý den od 6:30 do 16:30.

Stacionář vzniká také v Ostravě

Také v ostravské fakultní nemocnici vzniká denní stacionář psychiatrického oddělení. Tady by zařízení mělo pomoci lidem v závěrečné etapě léčby a usnadnit jim přechod z hospitalizace do ambulantní péče.

„Pozvolný přechod mezi jednotlivými fázemi léčby poskytne časový prostor pro zajištění návazné ambulantní péče a umožní vytvoření kontaktu s podpůrnými organizacemi fungujícími na území Ostravy, které se budou aktivně účastnit programu v denním stacionáři,“ uvedl primář psychiatrického oddělení Petr Šilhán. Také si od nové služby slibuje zkrácení lůžkové péče a zvýšení kapacity oddělení, což umožní většímu počtu pacientů absolvovat psychiatrickou léčbu v místě bydliště.