ÚS: Klienti cestovek v úpadku mají nárok na plné uhrazení zájezdu

Zákazníci cestovní kanceláře, která je v úpadku, mají nárok na plnou náhradu ceny zájezdu. Tímto výrokem vyhověl Ústavní soud (ÚS) stížnosti dvojice, jež od Generali Pojišťovny dostala asi o sedm tisíc méně, než kolik za dovolenou zaplatila. Obdobně rozhodl soud už loni.

Ústavní soud
Zdroj: ČT Brno Autor: Bořivoj Hájek

Právě už při loňském rozhodování zavázal tehdy senát ostatní, že mají repektovat určitý postup při řešení obdobných případů. „Jestliže Česká republika je vázána mezinárodními závazky k přijetí úpravy umožňující plnou kompenzaci, tak Ústavní soud se této linie drží a projevila se i v dnešním rozhodnutí,“ vysvětlil soudce Jaroslav Fenyk.

Od loňského nálezu se ale změnila právní úprava. Ta od prvního ledna klade vyšší nároky na smlouvy o pojištění proti úpadku a vedla ke zvýšení sjednávaných limitů. Podle mluvčího Generali Pojišťovny Jiřího Cívky z ní také vyplývá, že pojišťovna hradí právě jen částku do stanoveného limitu, nikoli v neomezeném rozsahu. „Opačný přístup je proti základním principům pojišťovnictví,“ uvedl Cívka.

Video Studio ČT24
video

Soudce komentuje spor o odškodné za neuskutečněný zájezd

Jenže podle soudce Jaroslava Fenyka i po novele zákona platí pro pojišťovny povinnost zaplatit klientům plnou cenu. Přitom poukázal na závazky plynoucí z členství v Evropské unii a na úmysl zákonodárců. „Domnívám se, že výklad ÚS je správný,“ uvedl Fenyk.

Zákon po novele říká, že cestovní kancelář je povinna udržovat limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků. V následující větě zákon zmiňuje povinnost pojišťovny uspokojit nároky zákazníků až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

ÚS rozhodl obdobně už před rokem

Podle ústavních soudců z novely vyplývá, že záměrem zákonodárců bylo od počátku – tedy i minulosti – to, aby zákazníci cestovní kanceláře v případě jejího úpadku dostali skrze pojišťovnu vše, co zaplatili. Pojišťovna se bránila tím, že celková výše nároků klientů zkrachovalé kanceláře převýšila sjednaný limit plnění.  

Její klienti se proto obrátili na Obvodní soud pro Prahu 2, který jejich žalobu zamítl. Následovala ústavní stížnost, v níž klienti poukazovali na porušení práva na spravedlivý proces a práva vlastnit majetek.

Ústavní soud už loni rozhodl obdobným způsobem, když zamítl stížnosti Generali Pojišťovny ve sporu s jiným klientem. Nález tehdy vyvolal kritiku Generali i dalších pojišťoven. „Máme připraveno podání k Evropskému soudnímu dvoru,“ dodal mluvčí Generali Pojišťovny Cívka.