Speciální sondy bdí nad bezpečím horníků, vandalům se ale neubrání

Jde o jeden z nejstarších a největších systémů svého druhu v zemi. Sondy kolem dolu ČSA hlídají sebemenší pohyby v zemi a mohou tak odhalit možný sesuv s několikadenním předstihem. Vandalové ale již několikrát část sond poničili nebo odcizili.

Video Události
video

Technici řeší krádeže speciálních sond

Celý systém vypadá na první pohled nenápadně. Zahrnuje centrální budku uprostřed dolu, kolem níž je ve svazích rozestavěno 60 tyčí se sklíčky. Každou hodinu se vyhodnocovací mechanismus sám aktivuje. Pokud u některé tyče zaznamená sebemenší posun, vyšle signál. To vše může v krizových případech zachránit životy dělníků nebo techniku v místním dolu.

Naposledy došlo k vážnějšímu sesuvu půdy v roce 2011, na který systém upozornil 14 dní dopředu. Většinou se ale jedná o plané poplachy. Kovové tyče jsou totiž vítaným magnetem zlodějů. Za poslední dobu tu policie řešila 11 větších krádeží. „Zcizením nebo poškozením se bohužel ztrácí kontinuita toho měření,“ upozorňuje Petr Stanislav z útvaru měřičství.

Lidé do těchto míst nesmějí, nicméně areál je blízko turistických cest. Horníci proto systém chrání i tak, že používají rezavé tyče, které tolik nepoutají pozornost.