Pedagogická fakulta v Plzni zruší sedm ze třinácti magisterských oborů

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni zruší sedm ze třinácti magisterských oborů učitelství pro střední školy. Reaguje tak na výtky akreditační komise o reakreditaci studijních programů. Stávajících studentů nebo těch, co si podali přihlášku letos, se ale změny ještě nedotknou.

Video Události v regionech (Praha)
video

Pedagogická fakulta v Plzni zruší sedm magisterských oborů

Akreditační komise fakultě vytkla především nedostatek docentů či profesorů. Málo garantů jednotlivých oborů je největší problém fakulty i podle prorektora Ladislava Čepičky. Profesory ale podle něj škola nemůže dobře zaplatit, protože jsou pedagogické fakulty dlouhodobě podfinancované.

Problém pak nastal od prosince loňského roku, kdy Akreditační komise vydala nové standardy. V těch požaduje pro každý obor zvlášť garanta. Takové podmínky zatím fakulta nemůže splnit, a proto odstoupila od žádosti na reakreditaci navazujícího magisterského studia u sedmi oborů. Podle Čepičky jde o učitelství anglického jazyka, biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky a psychologie. 

Fakulta chce získat akreditace zpět

Studentů se dotkne zrušení oborů až za dva roky. Fakulta se do té doby bude snažit získat zrušení akreditace zpět. „Buď se někteří ze stávajících akademických pracovníků na pracovištích habilitují, nebo získáme habilitovaného pracovníka, respektive profesora z nějaké jiné veřejné vysoké školy, případně ze zahraničí,“ doufá Čepička.

I kdyby ale univerzita akreditace zpět nezískala, o počty studentů nepřijde. Tím, že zruší navazující magisterské obory pro střední školy, bude moci přijmout větší počet studentů do oborů učitelství pro základní školy, které má dobře personálně zajištěné.

Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková označila přístup školy za seriózní. „Škola se soustředila na to, co bylo úplně klíčové, aby nepřišla o obory, které mají zdravý základ,“ dodala.