Zelená úsporám se otevírá i pro pražské bytové domy

Vlastníci bytových domů v Praze mohou od 15. března žádat o dotace v programu Nová zelená úsporám. V den zahájení příjmu žádostí bude podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) pro bytové domy k dispozici více než 250 milionů korun, další peníze budou přibývat s prodejem emisních povolenek.

Vlastníci mohou peníze využít například na zateplení, výměnu oken a dveří a nově rovněž na výměnu starého kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, uvedlo ministerstvo. Žádosti mohou podávat společenství vlastníků a bytová družstva i fyzické a právnické osoby a městské části.

Jednou z novinek je kontinuita; výzva potrvá do konce roku 2021. „Letos očekáváme, že z programu přerozdělíme na dotacích pro rodinné i bytové domy zhruba dvě miliardy korun,“ prohlásil ministr Brabec.

Celkem má Nová zelená úsporám rozdělit do příštích šesti let mezi příjemce z Česka 27 miliard korun. Díky tomu, že budou moct zájemci žádat kdykoliv během šesti let, měl by být celý program pro „bytovky“ stabilním a předvídatelným.

Dotace vzrostly, výzvu je možné převést

Další novinkou u podpory pro bytové domy je růst maximální výše dotace z dvaceti na třicet procent způsobilých výdajů. Žadatelé, kteří již mají vyřízenou žádost z loňska, ji mohou převést do letošní výzvy nabízející podle ministerstva výhodnější podmínky i vyšší dotaci. Svoji původní žádost ale budou muset nejprve zrušit a podat si elektronicky novou. Ostatní podklady nicméně podle ministerstva mohou využít z původní žádosti. Nebudou muset znovu dokládat ani projektovou dokumentaci a energetické hodnocení.

„Nově financujeme vypracování projektové dokumentace a zajištění odborného technického dozoru, pro majitele domů bude jistě zajímavá i možnost požádat si o podporu na fotovoltaické systémy, což může významně snížit náklady na elektrickou energii jak v jednotlivých bytech, tak ve společných prostorách bytových domů,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Loni v první výzvě pro vlastníky pražských „bytovek“ přijal fond 290 žádostí za více než 174 milionů korun. Původně bylo k dispozici půl miliardy.

Video Studio ČT24
video

Šéf Státního fondu životního prostředí o Nové zelené úsporám