Gymnázium v Bílovci se vrací k nadstandardní výuce matematiky

Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci, které je známé nadstandardní výukou matematiky a úspěchy studentů i na mezinárodních matematických soutěžích, otevře po několikaleté přestávce matematické třídy. Studenti tam budou mít týdně o sedm hodin matematiky více než na ostatních gymnáziích, v posledních dvou ročnících to bude ještě o hodinu více.

Gymnázií, které se speciálně věnují rozvoji matematických talentů, je v Česku málo. Vedle několika škol se zaměřením na matematiku a přírodní vědy v Praze jsou specializované matematické třídy pouze v Brně a od září budou opět také v Bílovci.

Univerzitám chybí studenti s kvalitní matematickou přípravou

Vysokým školám zaměřeným na matematicko-fyzikální obory, informatiku či ekonomii přitom chybí studenti s hlubším matematickým vzděláním. „Je velká poptávka po absolventech s kvalitní matematickou přípravou,“ potvrdila zástupkyně ředitele bíloveckého gymnázia Danuše Berkusová.

Ministerstvo školství pověřilo toto gymnázium péčí o matematické talenty už v roce 1974. Podle ředitele školy Víta Schindlera ale musela škola počty hodin matematiky omezit po zavedení rámcových vzdělávacích programů. „Nyní máme opět možnost na tradici matematických tříd navázat,“ uvedl Schindler.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Bílovecké gymnázium se vrací k matematickým třídám

 

Studenti specializovaných tříd v Bílovci budou mít matematiky více, než je běžné i na gymnáziích zaměřených na přírodní vědy. Škola nechala zpracovat nová skripta, která reagují na nejnovější vývoj v tomto oboru. V ostatních předmětech musejí žáci zvládnout stejný rozsah vědomostí jako ostatní gymnazisté.

Matematický seminář funguje v Bílovci desítky let

Při výuce matematiky, fyziky i biologie škola roky spolupracuje s Přírodovědnou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Jaroslav Švrček z tamní katedry algebry a geometrie vede v Bílovci už od roku 1981 matematický seminář, kterým prošly stovky studentů. „V semináři studenti řeší naprosto nové a neotřelé problémy, učí se hlavně logice, což uplatní nejen v technických oborech,“ uvedl Jaroslav Švrček.

Ministerstvo školství se zaměřilo na podporu technických oborů na všech úrovních. Průmyslové podniky totiž upozorňují na dlouhodobý nedostatek technicky vzdělaných středoškoláků i vysokoškoláků. Jedním z opatření bude od roku 2017 zavedení přijímacích zkoušek z matematiky, u některých oborů pak od roku 2021 také povinná maturita. Podle odborníků je však zásadní problém, že české školy mají nedostatek kvalitních pedagogů.