U Nechranické přehrady našli archeologové desítky hrobů ze 12. století

Na břehu Nechranické přehrady u Chomutova vykopali archeologové 48 středověkých hrobů z 12. století. Průzkum raně středověkého pohřebiště v Polákách umožnila nízká hladina vody. Pod hladinou ale může být až 200 dalších hrobů, včetně zbytků starého kostelíku. Archeologové se na místo znovu vrátí na podzim příštího roku, kdy opět poklesne hladina nádrže.

Archeologické práce na břehu nechranické přehrady
Zdroj: ČTK Autor: Ondřej Hájek

O středověkém pohřebišti u Nechranic už existovaly zmínky v minulém století, archeologové tam však nikdy nedělali průzkum. Rozsah pohřebiště lze podle Kryštofa Dernera z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech jen odhadovat. „Je velmi široké, hrobů jsme odhalili 48, ale mohlo jich tu být mnohem víc. Zajímavé je, že kolem hrobů jsou zbytky sídliště. Do té doby bývala pohřebiště daleko od vesnic. Tady se dostáváme do období velkých změn, kdy mrtvé stěhovali do středů obcí. Mohli bychom tak odkrýt třeba i zbytky kostelíka,“ uvedl Derner. 

Na okraji nechranické nádrže u obce Poláky býval hřbitov – nález kostí tak nebýval ničím výjimečným. Nalezené ostatky ale patřily nedávným předkům: „Překvapením bylo, když jsme zjistili, že nálezy nepocházejí ze hřbitova, ale jsou mnohem starší,“ dodal Derner.  

V polovině října proto na místo vyrazili odborníci, kteří postupně odkrývali další hroby, kde se nacházely vedle kostí také typické středověké záušnice a zbytky dřevěných truhel. „V hrobu dítěte jsme našli i bronzový prsten,“ podotkl Derner.  

Video Události v regionech (Praha)
video

Archeologové se na místo opět vrátí příští rok na podzim

Po vyzdvižení posledních odkrytých ostatků průzkum prozatím skončí. Odborníci se vrátí na břeh přehrady příští rok na podzim. „To bude hladina vody opět nízko, aby mohli archeologové pokračovat v průzkumu,“ vysvětluje mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Mezitím odborníci zadokumentují vyjmuté věci - kosti poskládají a změří a určí také pohlaví či případné nemoci.

/*json*/{"map":{"lat":50.35039588518733,"lng":13.364396021240301,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.34173566676249,"lng":13.355255126953125,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/