Velká oprava ostravské katedrály končí. Varhanáři ladí zaprášené varhany

Po více než roční rekonstrukci novorenesanční katedrály Božského Spasitele v Ostravě začali varhanáři dávat do pořádku dva nástroje, které byly po celou dobu vystaveny velké prašnosti a nestálé teplotě.  Koncertní varhany se chrámem rozezní opět v druhé polovině listopadu.

Varhanáři nástroj s dvěma a půl tisíce píšťalami vyčistili a nyní ho ladí. „Každou jednotlivou píšťalu musíme uvést do správné výšky. Musíme to udělat co nejrychleji v pokud možno stálé teplotě. Píšťaly se totiž rozlaďují s kolísáním teploty,“ vysvětloval varhanář Robert Ponča.

Ladění manuálového rejstříku trumpeta provádí tak, že posouvá ladicí drát na píšťale. „V každé kovové píšťale je jazýček, který se pomocí drátu prodlužuje nebo zkracuje, tím dosahujeme vyššího nebo nižšího tónu,“ doplnil Ponča.

Video Studio 6
video

Ladění varhan v ostravské katedrále

Velké píšťalové varhany pocházejí z konce padesátých let z německé dílny Fúhrer. Nahradily původní nástroj, který byl ve špatném stavu. Církev ho koupila v devadesátých letech a poté nechala přestavět krnovským varhanářem Václavem Smolkou. „Jde o jediný novobarokní nástroj v diecézi, který odkazuje k severoněmeckému varhanářští 17. století,“ zdůraznil organolog ostravsko-opavské diecéze Jiří Krátký.

Zvuk varhan mohou návštěvníci katedrály posoudit 22. listopadu dopoledne při slavnostní děkovné mši. Odpoledne bude v kostele varhanní koncert. Díla Cézara Francka nebo Felixe Mendelsona Bartholdyho zahraje Lukáš Kubenka.

Vedle velkých varhan je v ostravské katedrále menší nástroj z třicátých let 20. století, který postavila krnovská varhanářská firma bratrů Riegrových. Ty se používají při každodenních bohoslužbách.