Univerzity na pomoc uprchlíkům: V Olomouci vzniká humanitární tým

Vysoké školy nabízejí pomoc při řešení uprchlické krize. Například Univerzita Palackého v Olomouci vytváří studentský tým pro pomoc v krizových oblastech a trvalý humanitární tým odborníků, který bude poskytovat poradenství třeba v mezikulturním soužití. Od ledna chce otevřít kurzy zaměřené na migrační politiku, které budou určené hlavně policistům a personálu uprchlických zařízení.

Univerzita Palackého v Olomouci tvoří ve spolupráci s neziskovými organizacemi systém, jak využívat potenciál pedagogů i studentů k pomoci v době humanitární krize. Jeho součástí je vytvoření dvou týmů lidí ochotných pomáhat. Jeden budou tvořit studenti, druhý zaměstnanci.

Trvalý humanitární tým odborníků má zajišťovat poradenství v oblastech ochrany obyvatelstva, sociálního začleňování, mezikulturní komunikace, zdravotnické, právní, psychologické i duchovní pomoci. Škola má vedle filozofické, přírodovědecké, lékařské či právnické také teologickou fakultu s katedrou křesťanské sociální práce, která je lídrem jejích humanitárních aktivit.  

Video Studio 6 - Vysoké školy pomáhají uprchlíkům
video

Univerzita Palackého nabízí pomoc v humanitární krizi

„Přemýšleli jsme, jak pomoci v této i jiných krizích. Vycházíme především z know-how, kterým disponujeme. Máme dlouhodobé a široké zkušenosti. Nezaměřujeme se jen na lidi, kteří přicházejí ze zahraničí, ale pomáháme i lidem bez domova, dětským pacientům a dalším skupinám,“ uvedl prorektor pro vnější vztahy Petr Bílek.

Tým má fungovat nejen v době humanitárních krizí, ale i při živelních katastrofách. „Chceme, aby byl akční a snadno dostupný,“ dodal Bílek. Seznam odborníků chce univerzita poskytnout vládě i neziskovým organizacím.

Pomáhat chtějí stovky studentů

Aktuálně škola připravuje společně s Charitou cestu do Budapešti a dalších oblastí humanitární krize, aby členové týmů viděli, co se tam děje a jaká pomoc je nejvíce potřeba. Zapojují se i studenti. „Ozývají se nám až stovky studentů, kteří jsou ochotní za velmi nekomfortních podmínek vycestovat a pomáhat, kde bude potřeba. Nabízejí se i zahraniční studenti, kteří mohou být prospěšní jako tlumočníci,“ doplnil Bílek. Posluchači chystají také prezentace zahraničních studentů a pedagogů, kterými chtějí přispět ke sbližování kultur.

Dalším krokem bude otevření nového akreditovaného kurzu zaměřeného na migrační politiku, který bude pod katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie tamní filozofické fakulty. „Na kurzu se bude podílet také katedra křesťanské sociální pomoci nebo katedra mezinárodních rozvojových studií. V současné době připravujeme pokrytí témat a přednášek,“ informoval Bílek. 

Kurzy budou určené hlavně pro policisty či pracovníky detenčních středisek a měly by jim pomoci při zacházení se zahraničními klienty. Univerzita také vyhlásila veřejnou sbírku malých hraček a her, kterými chce zpříjemnit rodinám běženců jejich cestu do bezpečnějšího světa.

Pomoc nabízejí i další univerzity

S nabídkou pomoci přicházejí další univerzity. Univerzita Karlova v Praze nabídne azylantům studium v angličtině a ubytování na kolejích zdarma. Západočeská univerzita v Plzni chce nabízet výuku češtiny a například brněnská Masarykova univerzita právní pomoc. Případný koordinovaný postup vysokých škol by měla řešit rada rektorů. „S ostatními univerzitami jsme za jedno v pragmatickém pohledu na současnou situaci. Naší povinností je pomáhat lidem v nouzi, ať si o uprchlické krizi myslíme cokoli,“ dodal prorektor Bilík.