ÚS: Doplněná doložka o pokutě je platná. Developer ji nechtěl uhradit

Ve sporu o milionovou pokutu uspělo se svou stížností u Ústavního soudu (ÚS) město Frenštát pod Radhoštěm. Tu žádá od developerů za nedodržení jednoho ze závazků ve smlouvě o prodeji pozemků. Soudy žalobě města původně nevyhověly, protože doložku o pokutě doplnil starosta bez vědomí zastupitelstva. Podle ústavních soudců ale starosta postupoval v souladu s dříve projevenou vůlí města, a sporný bod smlouvy je proto platný.

Ústavní soud
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

„Šlo o to, že zastupitelstvo města rozhodlo, že se prodají pozemky, za kolik a jaký má být účel jejich prodeje. Nadto starosta obce sjednal smluvní pokutu. Poté podle rozhodnutí obce developer začal porušovat nějaká pravidla a vypadalo to, že nedodrží účel prodeje pozemků,“ začala vysvětlovat spor ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková.

Obec pak požadovala po developerovi uhrazení smluvní pokuty. „V celém soudním řízení se developer se začal bránit tím, že sjednaná smluvní pokuta je neplatná,“ pokračovala. Důvodem bylo, že doložku o pokutě doplnil starosta bez vědomí zastupitelstva a rady města.

Přestože Okresní soud v Novém Jičíně původně žalobu města zamítl, díky nálezu ÚS se musí případem znovu zabývat. Ústavní soudci totiž rozhodli, že starosta nepostupoval při doplnění doložky proti projevené vůli města, a tak je sporný bod smlouvy platný. „Všechna ta ujednání navíc byla k ochraně obce a zajištění vůle obce,“ vysvětlila Šimáčková. Podle ní ale ÚS nepředjímá celkový výsledek sporu. Nicméně je nanejvýš pravděpodobné, že ostravský soud už nemůže ujednání o smluvní pokutě označit za neplatné.

Starostové nemohou nahradit rozhodnutí zastupitelstva

Na základně nálezu ÚS starostové nemohou postupovat zcela na vlastní pěst a nahrazovat sami rozhodování zastupitelstva. Jsou ale oprávněni při vyjednávání s druhou smluvní stranou dohodnout podrobnosti. „Starosta nemůže sám vytvářet vůli obce, pokud však již vůle obce v zásadních bodech vytvořena byla, je starosta oprávněn jednat v intencích takto projevené vůle,“ uvedla v nálezu Šimáčková.

Zdůraznila, že ve frenštátském případě developer začal ustanovení zpochybňovat až v okamžiku, kdy město začalo vymáhat pokutu - dříve proti smlouvě neměl výhrady. Spor mezi obcí a developerem už trvá zhruba čtyři roky.

Podle advokáta Frenštátu Stanislava Kadečky je dnešní nález dobrou zprávou pro všechny obce. „Jsme Ústavnímu soudu vděční za to, že odmítl výklad práva, který byl nejen formalistický, ale z hlediska fungování všech obcí zcela nerozumný,“ okomentoval rozhodnutí Kadečka. Kdyby totiž podle něj musel každý smluvní bod putovat ke schválení do zastupitelstva, znamenalo by to pro obce značnou organizační zátěž. „Obce by to postavilo do nevýhodné pozice a bylo to pro ně nejen náročné, ale byly daleko méně flexibilní než ostatní účastníci smlouvy,“ dodal Kadečka. Nyní obvykle zastupitelé schválí jen základní parametry obchodu, detaily už pak řešit nemusí.