Peníze zmizely - zapomeňte. Hradec Králové přišel o 72 milionů

Pokladna města Hradce Králové přišla o víc než 72 miliónů korun. Investice do cenných papírů islandských bank nevyšla. A škoda může být ještě vyšší, protože celou finanční transakci radnice stále ještě neuzavřela. Ani likvidace islandských bank není u konce.
Hradec Králové - Velké náměstí
Zdroj: ČTK Autor: Hurin Martin

Hradec Králové v letech 2005 a 2008 v dobré víře vložil do dluhopisů dvou bank na Islandu 77,5 milionu korun. Jak nyní říká zastupitel města Hradce Králové Václav Víška (ANO), v účetní evidenci města jsou v současné době vedené islandské cenné papíry v tržní hodnotě přibližně 4,5 milionu korun. „Jejich hodnota poklesla ze 77 milionů právě na tuto hodnotu. To znamená, že město přišlo asi o 72 milionů korun,“ konstatoval Václav Víška (ANO), zastupitel Hradce Králové.

Bankovní správce peněz města Hradce Králové koupil v roce 2005 a 2008 dluhopisy bank Landsbanki a Glitnir. Splatné byly už před pěti lety. 


Mluvčí Magistrátu města Hradce Králové Magdaléna Vlčková uvedla, že dosavadní výnos této investice nebyl žádný. „Nikdo nemohl očekávat, že svět postihne finanční krize,“ uvedla Magdaléna Vlčková. 

Obě islandské banky zkrachovaly před sedmi lety. Tedy v roce, kdy do nich Hradec Králové ještě investoval. Od té doby se město pokouší zachránit aspoň „pár drobných“. Zatím ale marně. Podle kritiků proběhla neprůhledná operace bez kontroly, jak určuje zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. 

Podle současného zastupitele Václavy Víšky (ANO) měla kontrola ukázat na odpovědného pracovníka, a ten měl být potrestán: „Měla být vyvozena odpovědnost, a to nebylo, ale ono to tak v současné době pokračuje,“ uvedl Václav Víška. Doplnil, že minulé vedení města z věci mělo vyvodit i politickou odpovědnost. Magdaléna Vlčková, mluvčí Magistrátu Hradce Králové ale oponuje, že žádná pravidla nebyla porušena, a to ani ze strany správce portfolia. 

Magistrát Hradce Králové
Zdroj: ČTK
Autor: Mlejnková Alexandra

Peníze, o které Hradec Králové přišel, získala radnice prodejem akcií elektrárny Opatovice. Místo do rozvoje je vložila do riskantní finanční operace s vidinou zisku. Zastupitel Hradce Králové Otakar Kalenda (ČSSD) už v březnu 2012 uvedl, že vedení města by mělo s městskými úsporami nakládat mnohem konzervativněji a neriskovat: „Aby se tím předešlo situaci, kdy v různých transakcích město prodělá kalhoty,“ uvedl Otakar Kalenda.

V současné době má Hradec Králové v portfoliu obchodování u bankovního správce 308 milionů korun, 243 miliony v hotovosti a na spořicích a termínovaných vkladech 183 miliony korun. 


Zastupitel Václav Víška připomněl, že v době, kdy město investovalo do islandských dluhopisů, se v Hradci Králové stavělo například koupaliště Flošna. Celá stavba podle něj mohla být zaplacena právě z peněz, které město poslalo na Island. „Posléze se uvažovalo a dodnes se uvažuje o rekonstrukci Velkého náměstí, tato částka by jistě pokryla velké množství nákladů na tuto investiční akci,“ uzavřel Václav Víška (ANO).

Video Hradec Králové přišel na Islandu o 72 milionů
video

Hradec Králové přišel na Islandu o 72 milionů