Stavba přivaděče odkryla hanácký Stonehenge. Tvořily ho dřevěné sloupy

Brodek u Prostějova - Archeologové objevili u stavby dálničního přivaděče v Brodku u Prostějova výjimečnou pravěkou strukturu s přesnými geometrickými linemi, která má některé podobné znaky jako Stonehenge v Anglii nebo kromlechy ve Francii. Její schéma se liší od běžných pravěkých sídlišť a pohřebišť a odráží astronomické jevy. O jejím účelu se vědci zatím jen dohadují. Mohlo jít například o jakési kalendárium pro sledování času.
Pravěké naleziště v Brodku u Prostějova
Zdroj: ČT24

Většina archeologických nálezů z pravěku vypovídá spíše o chaotickém budování staveb. Naleziště v Brodku u Prostějova, jehož vznik archeologové datují asi 2500 let před Kristem, však tvoří systém jam, které jsou nezvykle geometricky přesně uspořádané. Se zhruba stejně starým kamenným komplexem v Anglii je podobný v počtu nalezených jam i jejich pravděpodobným využitím člověkem.

Další jámy sloužily jako symbolické hroby nebo obětiště

Na ploše dvacet krát čtyři metry je struktura s dvaceti kruhovými jámami, které jsou tvořeny dvěma liniemi devíti jam a dvěma středovými. „Jámy sloužily k ukotvení mohutných dřevěných sloupů. Jejich linie byly přitom přesně astronomicky orientovány ve směru východ západ. Ze západu je komplex uzavřen opět geometricky přesně rozloženou čtveřicí obdélníkových jam,“ popsal naleziště Pavel Fojtík z prostějovské pobočky Ústavu archeologické památkové péče.

Video Hanácký Stonehenge
video

Hanácký Stonehenge

Hanácký Stonehenge

Pavel Fojtík

Archeologové objevili Hanácký Stonehenge

Obdélníkové jámy podle Fojtíka sloužily jako symbolické hroby nebo obětní jámy. „Podobně jako u Stonehenge nemáme ani v případě Brodku uspokojivé vysvětlení, k čemu areál sloužil. Podle mého názoru šlo o nějaké kalendárium - stavbu typu informační architektury,“ uvedl Fojtík. Domnívá se, že smyslem toho bylo sledovat pohyb nebeských těles a tím uchopit čas.

Kompozice může odrážet zatmění Slunce a Měsíce

Počet jam totiž možná nebyl náhodný. „Můžete tam sledovat takzvaný cyklus Saros, což je cyklus zatmění Slunce, který probíhá v periodě osmnácti let. A jam v Brodku je dvakrát devět. K dalším paralelám dojdeme v souvislosti s šestapadesátiletým cyklem zatmění Měsíce,“ uvedl Fojtík a zdůraznil, že jde zatím jen o hypotézy. „Jsme teprve na začátku teoretického vyhodnocení,“ uvedl.

V obdélníkových jamách archeologové našli různé drobné věci - asi čtyřicet keramických nádob a další předměty z kovu, jantaru a kostí. „Co však chybí, jsou lidské kosterní pozůstatky, proto se domníváme, že šlo o hroby symbolické,“ vysvětlil Fojtík.

Místo objevu nebude zachováno, překryje ho silniční stavba. Archeologové se k nalezišti dostali díky budování přivaděče. Stavební firma umožnila takzvaný záchranný archeologický výzkum. Ten skončil a archeologové vyklidili prostor, aby mohla stavba pokračovat. „Vše jsme pečlivě zdokumentovali, nalezené předměty, které budeme dál laboratorně zkoumat, jsme odvezli,“ doplnil Fojtík. Archeologové plánují, že připraví k objevu tematickou výstavu.