Úvaly zrušily čestné občanství Klementu Gottwaldovi

Úvaly u Prahy zrušily čestné občanství prvnímu komunistickému prezidentovi Klementu Gottwaldovi. Rozhodnutí zastupitelů předcházela dlouhá debata o tom, jak interpretovat minulost a zda Gottwaldovo občanství neponechat jako memento. Z 15 zastupitelů jich nakonec 11 s odebráním souhlasilo, uvedl starosta Petr Borecký (Otevřené Úvaly).

Podle něj vzešel návrh od jednoho z místních obyvatel, který si všiml, že Gottwald je stále čestným občanem Úval. Dal proto městské radě podnět, aby mu občanství bylo odebráno. 

Vedení města se původně hlasování zdrželo, podle Boreckého to bylo kvůli tomu, že radním rozhodovat o této věci nepříslušelo a navíc se shodli, že „nemá cenu přepisovat historii“. Později ale návrh předložili také zastupitelstvu, které občanství koncem dubna zrušilo. 

„Ta debata byla skutečně rozsáhlá, asi hodinová. Gottwalda se nezastával vůbec nikdo, jediné, o čem se vedla debata, byla interpretace minulosti, jak k ní přistupovat,“ upozorňuje starosta. Gottwaldovo čestné občanství sice bylo zrušeno, ale v kronice města zůstane informace o čestném občanství prvního komunistického prezidenta v letech 1949 až 2015 jako připomínka pro budoucí generace.  

Úvaly nejsou prvním městem, které Gottwalda zbavilo čestného občanství. Ke stejnému kroku se odhodlal například Vyškov, pod který spadají Dědice – Gottwaldovo rodiště. Jiná města mu naopak čestné občanství nechala - nejčastěji s odůvodněním, že nechtějí opravovat historii.  

Klement Gottwald byl hlavou Československa v letech 1948-53. Tzv. první dělnický prezident nesl zodpovědnost za politický vývoj v zemi po roce 1948, za nezákonnosti, policejní zvůli i justiční teror.