Autismus s dětstvím nekončí. V Ostravě je nedostatek zařízení pro dospělé

Ostrava - Autismus je stále častější porucha dětského mentálního vývoje, která se projevuje celoživotně. Na světě jí trpí asi 70 milionů lidí, v Česku asi sto tisíc. I když se o této poruše mluví stále více a Česko aktuálně odstartovalo osvětovou kampaň na podporu autistů, chybí zařízení, která by se o tyto lidi starala. Například v Ostravě je pouze jeden denní stacionář pro dospívající a dospělé autisty s poruchami chování. Přitom až 75 procent lidí s touto diagnózou není podle lékařů schopno samostatného života.

Jediné zařízení v Ostravě, které se věnuje dospělým autistům s poruchami chování, je centrum Mikasa v Čujkovově ulici v Zábřehu. Formou denního stacionáře nabízí výchovné, vzdělávací a terapeutické aktivity pro mladé lidi s kombinovaným postižením a takzvanou poruchou autistického spektra, kteří jsou po ukončení školní docházky odkázáni pouze na domácí péči svých blízkých. Klientela je ohraničena věkem 16 až 45 let. Pět proškolených sociálních pracovnic se třikrát týdně individuálně věnuje maximálně deseti postiženým.

Chybí také zařízení pro předškoláky

Jedním z klientů je třiadvacetiletý David. Ve stacionáři podstupuje různé terapie, učí se samostatnosti a je vtahován do kontaktu s lidmi mimo svou rodinu. „Někdy přijde v dobré náladě, usmívá se, komunikuje. Jindy se stává to, že nás nechce vnímat, uzavře se do své bubliny a dělá, že nás neslyší,“ popisuje sociální pracovnice stacionáře Aneta Naivertová.

Autismus
Zdroj: ČTK/ITAR-TASS
Autor: Yevgeny Kurskov

Podle manažera centra Mikasa Michala Panáčka v Ostravě chybí další podobné zařízení. „Plánujeme vytvořit nové kapacity. Šlo by konkrétně například o denní stacionář, který by byl specializovaný na agresivní klienty,“ uvedl Panáček.

V Ostravě chybí i zařízení pro nejmenší děti s touto poruchou. Funguje tam pouze jedna specializovaná mateřská škola, která se těmto dětem věnuje. Přitom v Moravskoslezském kraji lékaři diagnostikují autismus u dvaceti z deseti tisíc narozených dětí. „Co se týče škol pro tyto děti, kapacity jsou dostatečné, chybí ale volnočasové aktivity. Ve spolupráci s městem vznikl plán služeb pro autisty, podle kterého by do roku 2020 měla být síť zařízení završena,“ doplnil Panáček.

Konference provede autismem od dětství k dospělosti

Ostravská univerzita hostí 8. dubna mezioborovou konferenci s názvem Autismus - od dětství do dospělosti. „Účastníky provede životem osoby s autismem od zjištění, že s dítětem není něco v pořádku, přes stanovení diagnózy, předškolní a školní věk až do dospělosti,“ uvedl Panáček. Dodal, že přednášet budou špičkoví odborníci, mimo jiné Ivo Paclt z psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Konference navazuje na aktivity spojené se Světovým dnem autismu, pro který Valné shromáždění OSN roku 2007 určilo 2. duben.

Autismus

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování. Až 98 procent nemocných se nikdy nevyléčí.


Video V Ostravě je nedostatek zařízení pro autisty
video

V Ostravě je nedostatek zařízení pro autisty

V Ostravě je nedostatek zařízení pro autisty

Rozhovor s Hanou Medřickou