O Ostravu bojovali i českoslovenští tankisté

Ostrava - Přesně před 70 lety začala druhá fáze Ostravsko-opavské operace Sovětské armády, do které se na polském území zapojili jako součást 4. ukrajinského frontu také českoslovenští tankisté. V těžkých bojích ztratili většinu tanků a velkou část posádek. Hranice překročili 15. dubna 1945 u Sudic na Opavsku, odkud zahájili postup na Ostravu, která byla pro německé okupanty strategická.

Českoslovenští tankisté měli za sebou tvrdé boje na Dukle, teď je čekala další těžká zkouška. Původně měli vstoupit na Ostravsko z východního směru. Přímý útok Rudé armády však zkrachoval. Velitel 4. ukrajinského frontu maršál Andrej Ivanovič Jeremenko rozhodl, že Ostrava bude osvobozena širokým obchvatem. Boje začaly 24. března 1945 v jihopolském městě Žory a pokračovaly na Wodzislaw Slaski.

Brigáda dostala 52 nových tanků

„Českoslovenští tankisté dostali 52 zbrusu nových tanků T-34 vzor 85. Jejich palebná síla tak byla v tomto směru útoku větší, než měla v té době 38. sovětská armáda,“ zdůraznil historik Mečislav Borák.

Po dvou dnech bojů s nepřítelem, ale také s rozbahněným terénem, ve kterém zapadaly tanky, osvobodili českoslovenští tankisté Wodzislaw Slaski. Obyvatelé města jim za to postavili v centru města pomník. „Od 24. března jsme nepřetržitě bojově postupovali. 26. jsme se ocitli před městem Wodzislaw Slaski,“ vzpomínal účastník bojů Mikuláš Končický.

Krvavé boje u Tworkowa

Tehdy měla brigáda už jen polovinu tanků a čekal je boj na předmostí řeky Odry u polské vesnice Tworkow. Němci tam vybudovali kruhovou obranu. „Ve dnech 4. a 6. dubna se tam odehrávaly velmi krvavé boje. Zahynul tam například známý hrdina Štěpán Vajda a mnoho dalších Čechoslováků,“ uvedl Borák.

Boje pak pokračovaly ve směru na Opavu. Sovětské jednotky musely prorazit linii předválečného československého opevnění obsazeného Němci. 15. dubna začala třetí fáze operace u obcí Rohov a Sudice, o které se také vedly těžké boje. „Poblíž Sudic příslušníci 1. československé tankové brigády překročili státní hranici a začali osvobozovat svoji vlast,“ řekl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava Jaroslav Hrabec.

Začala poslední fáze Ostravsko-opavské operace, která vyvrcholila 30. dubna osvobozením Ostravy. Československým tankistům zůstalo jen třináct tanků, což byla pětina původního stavu. Při bojích zemřelo asi 150 československých tankistů. Během celé této operace, která přispěla k porážce německých vojsk a ukončení téměř šestileté okupace, padlo asi 20 tisíc sovětských vojáků a tisíc příslušníků československého armádního sboru.

1. československá tanková brigáda

Byla složkou 1. československého armádního sboru zformovaného roku 1944 v Sovětském svazu. Bojovala na východní frontě po boku Rudé armády. Oficiálně byla tanková brigáda zřízena v červenci 1944. S menším množstvím tanků se účastnila Karpatsko-dukelské operace, plné bojové pohotovosti dosáhla až v únoru 1945, kdy měla k dispozici celkem 65 tanků, dvě samohybná děla a další techniku. Společně s 1. československou smíšenou leteckou divizí pak sehrála významnou úlohu při osvobozování Moravy a Slezska během Ostravsko-opavské operace.


Video Českoslovenští tankisté se zapojili do boje o Ostravu v Polsku
video

Českoslovenští tankisté se zapojili do boje o Ostravu v Polsku