Prodej zámku v Přerově nad Labem - rozhodne nejvyšší cena

Přerov nad Labem - Středočeský kraj a Český rozhlas se přou o cenu zámku v Přerově nad Labem. Hejtmanství ho chce koupit za 20 milionů korun. Podle rozhlasu je to ale málo a nabídl renesanční památku veřejně k prodeji za vyšší cenu. České televizi se poprvé podařilo nahlédnout s kamerou do interiéru zámku.

Vodní tvrz přestavěná v 16. století na renesanční zámek stojí v centru Přerova nad Labem. Rozhlas za ni chce necelých 22 milionů korun. Hejtmanství částka zaskočila. „Řeknu úplně otevřeně, že mě velmi překvapilo, že je tam jediné kritérium cena. My jsme mysleli a vyjadřovali jsme se, že by bylo dobře, aby tam byl podnikatelský záměr,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) a doplnil, že Středočeský kraj bude za týden jednat o tom, jestli se soutěže na koupi zámku zúčastní a za jakých podmínek. 

To, že je cena jediným kritériem výběrového řízení, kritizuje i místostarosta Přerova nad Labem Jan Vosecký (ČSSD). „Což si myslím, že nejenom pro obec, ale i pro všechny občany je nepřípustné. Je to špatné. Hlavním kritériem by měl být samozřejmě záměr,“ řekl Jan Vosecký.

Mluvčí Českého rozhladu Jiří Hošna vysvětlil, že pro Český rozhlas je zámek v Přerově nad Labem zbytným majetkem, jehož údržba stojí ročně zhruba 1 milion korun. Proto se rozhodl objekt prodat. „K otevřenému výběrovému řízení jsme museli přistoupit z toho důvodu, že musíme jednat s péčí řádného hospodáře. A proto také bude tím hodnotícím kritériem nejvyšší nabídnutá cena,“ řekl Jiří Hošna s tím, že podle odborného posudku, který si Český rozhlas nechal zpracovat, je minimální cena objektu 21 800 000 korun.

„My se Středočeským krajem jsme byli v kontaktu, jsme v kontaktu, registrujeme jeho zájem, budeme ho také oslovovat jako zájemce o koupi tohoto objektu. Nicméně, musíme jednat s péčí řádného hospodáře. A musíme proto jít cestou výběrového řízení,“ vysvětlil mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna.

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) připomněl, že kraj dosud počítal s částkou 20 milionů korun: „A my teď musíme najít způsob, jak tu částku navýšit, protože kdybychom dali částku pod 21 800 000, vyloučili by nás, protože bychom nesplnili podmínky,“ konstatoval Miloš Petera.

Vývoj událostí okolo zámku v Přerově nad Labem a úvah o jeho prodeji shrnují tyto články:

Rozhlas využíval zámek jako školicí středisko a archiv

Zajímavostí zámku je například dřevené schodiště a dřevěné stropy, ale i Rytířský sál s krbem. Rozhlasu prostory sloužily jako školicí středisko a archiv. Od roku 2000 je ale zámek opuštěný. V případě, že ho Středočeský kraj získá, je připravený investovat do jeho opravy až 35 milionů korun. 

Zámek by mohl být součástí skanzenu lidových staveb, který stojí hned vedle a ročně ho navštíví přes 40 tisíc lidí. „Z našeho pohledu je spojení zámku a skanzenu unikátní projekt, který by nám záviděla celá střední Evropa,“ konstatoval hejtman Miloš Petera (ČSSD) s tím, že výstava nazvaná V zámku a podzámčí by byla středoevropským unikátem. Snahu kraje podporuje také Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví i zdejší radnice.

„Samozřejmě nám vadí, že tady nemůžeme mít v současné chvíli, když se to prodá, garanci, že se to otevře veřejnosti,“ řekl Jan Vosecký (ČSSD), místostarosta Přerova nad Labem. Dodal, že spojení zámku s Polabským muzeem by bylo pro obec výhodné. „A jsou tam i určité pozemky, které vlastní zámek, kde by bylo nejlépe, kdyby je vlastnila obec. Samozřejmě ona se o ně může starat lépe než kdokoli jiný,“ dodal místostarosta Přerova nad Labem.

Podle Jana Voseckého jde o pozemky, na kterých teď před zámkem parkují auta, a dále jde o pozemky na náměstíčku před skanzenem. „A to samozřejmě je klíčové pro obec. Protože chceme vesnický ráz obce. Nechceme kazit naši nádhernou vesnici,“ dodal Jan Vosecký.

Nabídky na koupi zámku je možné posílat do 3. dubna do 12:00 hodin. „Účastníci výběrového řízení budou muset rovněž deklarovat, jakým způsobem objekt budou v budoucnosti využívat, a budeme to také posuzovat,“ doplnil mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. Kdo zámek získá a za jakou cenu by mohlo být jasné už v polovině dubna. 

Historie zámku sahá do 14. století, pobýval tam i Rudolf II.

Historie přerovského zámku sahá až do čtrnáctého století. Později tam pobýval mj. i císař Rudolf II. Do roku 1918 patřil zámek Habsburkům, poté jej poslednímu rakouskouherskému císaři Karlovi I. bez náhrady vyvlastnil československý stát. Za první republiky patřil zámek Československé církvi husitské, od které jej rozhlas v roce 1982 odkoupil za 50 tisíc korun. 

Československý rozhlas zámek zrekonstruoval a využíval jako archiv pro své nahrávky. Po roce 2006 se archiv přestěhoval do Prahy a Český rozhlas se pokusil zámku v následujících letech zbavit.

Přes snahu kraje a obce zachovat objekt ke kulturnímu využití se snažil stavbu prodat bývalému redaktoru Československé televize Martinu Švehlovi. K tomu pro odpor veřejnosti i řady autorit v letech 2009-2012 nedošlo, Středočeský kraj projevil zájem o zámek nejprve formou bezplatného převodu, poté i za úplatu – s prvotní vyjednávací cenou do 10 milionů.

Pak osud zámku zkomplikovaly soudní spory – o zámek se přihlásila Československá církev husitská. Soudní spor skončil až v červnu 2013, kdy církev žalobu stáhla. Český rozhlas obnovil snahy o prodej zámku a s nabídkovou cenou přes 19 milionů oslovil na podzim 2013 Středočeský kraj. Těsně před svolaným jednáním o zámku, které se mělo uskutečnit v sídle Středočeského kraje 21. ledna, však byla schůzka zrušena s tím, že církev opět požádala o vydání zámku, a to v rámci církevních restitucí. Její snaha však nebyla úspěšná, a tak v roce 2014 Český rozhlas zahájil kroky k prodeji zámku.

Ze zámku v Přerově nad Labem
Zdroj: ČT24

Rada Středočeského kraje v reakci na tyto snahy 20. října 2014 schválila záměr odkoupení zámku v Přerově nad Labem a prvotní informaci o jeho využití.

Video Zámek v Přerově nad Labem je na prodej
video

Zámek v Přerově nad Labem je na prodej

/*json*/{"map":{"lat":50.18111099932956,"lng":14.78449562851564,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":50.16194458443368,"lng":14.824333190917969,"type":"","description":"Přerov nad Labem"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/