Problémové mosty v Ostravě se začnou opravovat v dubnu

Praha – I druhý z dálničních přivaděčů na dálnici D1 v Ostravě-Přívoze je v havarijním stavu. Potvrdil to posudek, který pro Ředitelství silnic a dálnic zpracovala Univerzita Pardubice. Jak řekl v Otázkách Václava Moravce šéf ŘSD Jan Kroupa, s odstraňováním havarijního stavu by se mělo začít nejpozději v polovině dubna. Aby ředitelství celý proces zrychlilo, nebude vypisovat klasický tendr, ale dodavatele vybere napřímo.

Na mostech se v polovině roku 2014 objevily trhliny způsobené pnutím stavby. Mostní podpěry se podle ŘSD pohybují nerovnoměrně a ložiska jsou vysunutá mimo přípustné meze. Od konce loňského roku proto smějí osobní vozidla vjíždět na mosty pouze třicetikilometrovou rychlostí, nákladní auta nesmí na mosty vůbec.

„Hrozí jim vážná destrukce, která může skončit až zřícením, pokud se něco neudělá,“ prohlásil začátkem ledna v Otázkách Václava Moravce ministr dopravy Dan Ťok.

Ředitelství silnic a dálnic požaduje, aby mosty opravila na své náklady společnost Eurovia, která je stavěla. Podle firmy však za havarijní stav šest let starých mostů může ŘSD, které se o ně nedostatečně staralo a při jejich výstavbě si vyžádalo použití nevhodného materiálu.

Začátkem ledna Eurovia odmítla provést nutné opravy za vlastní peníze. Ředitelství tedy opravu zaplatí, náklady pak hodlá vymáhat po firmě soudní cestou. Bude třeba odbagrovat náspy na obou stranách mostu, protože deformují jeho podpěry. Pak se náspy nahradí jiným, vhodnějším materiálem. Hodnotu prací potřebných k odstranění nejpalčivějších závad odhaduje ŘSD na dvacet milionů korun (není to však částka, která by zajistila uvedení mostů do bezvadného stavu).

Oprava by se měla uskutečnit na jaře. Začít by měla nejpozději v polovině dubna a hotová bude nejspíš do konce května, avizoval v polední debatě šéf ŘSD Jan Kroupa s tím, že během oprav budou mosty pro dopravu uzavřené.

Video Otázky Václava Moravce
video

Otázky Václava Moravce

Otázky Václava Moravce

Témata, o kterých se začne mluvit

Problémové mosty v Ostravě se začnou opravovat v dubnu

Firmu vybere ŘSD v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění, aby mohly práce začít co nejdříve. Nebude se tedy vypisovat klasický tendr. Že je takový postup vhodný, potvrdily podle Kroupy i znalecké posudky. Nebudou to však poslední práce na problémových mostech. „Zbytek, který není v havarijním stavu, musí projít řádným výběrovým řízením v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,“ ujistil ředitel státní organizace.

Expertizy a znalecké posudky, které si nechalo ŘSD k ostravským mostům vypracovat, už stály bezmála 55 milionů korun. Tyto náklady bude stát rovněž požadovat po Eurovii v rámci soudního řízení. „Vím, že to číslo působí strašidelně. Na druhé straně, bavíme se o žalobě, která má hodnotu 2,5 miliardy, takže je potřeba dát dohromady podklady,“ vysvětlil Kroupa.

Dalších 185 milionů korun zaplatilo ŘSD za poslední čtyři roky dvěma advokátním kancelářím, které mají na starosti spor týkající se problémového úseku dálnice D47 (dnes D1). Podle Kroupy se to vyplatilo. „Právníci jsou poměrně úspěšní, protože v tuto chvíli na dílčích sporech například o valorizaci stát vyhrál 180 milionů. Jestli budou ty arbitráže pokračovat dál tak, jak pokračují, tak se dá předpokládat, že i těch dalších 100 milionů, které jsme požadovali v rámci valorizace, bychom mohli vyhrát,“ doufá Kroupa.