Synagoga v Polici se dočká opravy za několik milionů

Police - Barokní synagogu, která sloužila jako tělocvična, čeká rekonstrukce. Ta bude stát asi osm milionů korun, které objekt získá dotací od ministerstva pro místní rozvoj a od Federace židovských obcí. Právě federace nyní zařadila historickou budovu z 18. století mezi své největší stavební projekty letošního roku. Synagoga je jednou ze šesti židovských památek v republice, které se mají letos opravovat.

Bohoslužby se v malé synagoze konaly do počátku minulého století. Po první světové válce ale budovu získala Jednota sokolská, která ji přestavěla na tělocvičnu. Sokolové stavbu změnili - odstranili kamenná schodiště vedoucí ke galeriím, vyřezávané lavice, zděnou výzdobu svatostánku a nad ním do středového okénka vsadili do fasády reliéfní emblém Sokola. Původní vzhled navrátí budově rekonstrukce za několik milionů korun.

Jako tělocvična sloužila budova několik desítek let. „Od osmdesátých let se už o ni ale nikdo nestaral a začala chátrat,“ řekl tamější kronikář Josef Kalášek. Největší újmou pro synagogu bylo zboření předsíně v roce 2000 kvůli rozšíření silnice. Stavba tak totiž přišla o jeden z charakteristických prvků tradiční synagogální architektury.

Zapomenutá synagoga stojí v židovském ghettu, které se dochovalo téměř v neporušeném stavu. Kromě synagogy je v Polici také židovský hřbitov, špitál s lázní nebo vinopalna. „Je to příklad toho, že se Židé museli kvůli patentu sestěhovat do jednoho místa a podobných komplexů se už moc nedochovalo,“ řekl místopředseda Federace židovských obcí Jiří Daníček. Federace židovských obcí získala stavbu od České obce sokolské v roce 2004. Od předminulého roku je synagoga chráněna jako kulturní památka České republiky.

První synagogu si Židé v Polici vystavěli v 18. století. Ta ale musela být v roce 1728 kvůli translokačnímu reskriptu prodána a později byla přestavěna v obytné sídlo. Židovská obec si proto v roce 1730 vystavěla novou synagogu. Jednalo se o dřevěnou stavbu, která o necelých 30 let později podlehla požáru a teprve poté nechal na svůj náklad rychtář Izák Landesmann vystavět zděnou synagogu.

Zdroj: Wikipedia


Video Bez komentáře: Synagoga v Polici
video

Bez komentáře: Synagoga v Polici

Modlitebny slouží i jako tržiště

Oprava synagogy v Polici je podle jejího starosty Karla Janouška (NK) významná také pro turistický ruch. Inspirací mu může být židovská modlitebna v osmdesát kilometrů vzdálené Polné. Tam se podařilo zachránit a opravit synagogu a rabínský dům a Polná se pak díky tomu dostala na seznam nejvýznamnějších židovských turistických lokalit v Česku.

Židovská modlitebna v Polné

Polenská židovská obec uzavřela roku 1684 s majiteli polenského panství smlouvu na stavbu zděné synagogy s rituální lázní. Stavba ji stála 474 zlatých a 41,5 krejcaru. Svému původnímu účelu sloužila do roku 1943, kdy si z ní nacisté udělali sklad. Po válce pak budovu zakoupila církev československá husitská. Bohoslužby se tam už ale nekonaly a kvůli rozhodnutí komunistických úřadů se ze svatostánku stalo skladiště barev a chemických hnojiv. Až Klub za historickou Polnou po listopadu 1989 zachránil zchátralou synagogu před demolicí a zrekonstruoval ji. Roku 1994 pak byla synagoga navrácena Židovské obci v Praze.

Zdroj: WikipediaZatímco v Polné židovskou památku obnovili, ve Velkém Meziříčí do tamější synagogy chodí lidé nakupovat. Je v ní totiž už několik let asijská tržnice. Federace židovských obcí chce od příštího roku začít shánět peníze na její opravu. Velkomeziříčská židovská modlitebna by se tak mohla dočkat důstojnější budoucnosti.

Nová synagoga ve Velkém Meziříčí

V roce 1870 vystavěla židovská obec třetí synagogu ve Velkém Meziříčí - Novou synagogu. V obci už stály dvě židovské modlitebny - Stará a Malá synagoga. Důvodem stavby nového chrámu byla nedostačující kapacita dalších dvou budov - v polovině 19. století tam totiž žilo přes 1 100 Židů. Nová synagoga byla vystavěna na místě dvou křesťanských domů, již za hranicemi bývalého židovského ghetta. Budovu v pseudogotickém slohu postavil tamní stavitel Václav Roučka a náklady činily 25 tisíc zlatých. Bohoslužby tam probíhaly až do druhé světové války. V roce 1940 byla poničena vnitřní výbava a o tři roky později ji nacisté proměnili ve skladiště válečného materiálu. Jako úložiště pak sloužila až do roku 1992, kdy byly přeměněna na tržnici.

Zdroj: Wikipedia