Rychlejší výkup pozemků pro silnici R6

Jak urychlit výstavbu chybějících úseků rychlostní silnice R6? Výkupy části pozemků totiž komplikují jejich majitelé - tedy zemědělci a lesníci. Od státu ovšem nepožadují peníze, ale pozemky. Nicméně Ředitelství silnic a dálnic nemůže nabízet soukromým vlastníkům státní půdu. Politici z Karlovarského a ze Středočeského kraje společně se stavaři teď navrhují upravit příslušné zákony, které jsou podle nich příčinou zbytečných průtahů.

Z celé délky budoucí rychlostní silnice R6, která by měla spojovat Prahu, Karlovy Vary, Cheb a hranice s Německem, jsou zatím v provozu pouze tři kratší úseky. Jinde se jezdí po standardní silnici 1. třídy (označena jako I/6). Cílem je vybudovat po celé délce trasy čtyřproudou silnici, která bude pro řidiče bezpečnější. Součástí budou i obchvaty, které odvedu dopravu z obcí. Termín dokončení celé rychlostní silnice R6 je stanoven na rok 2030. 

Stavbu chybějících úseků ale komplikují výkupy pozemků. Zemědělci a lesníci nechtějí peníze, ale jiné pozemky. Příkladem je soukromá firma u Řevničova na Rakovnicku. Ta podle starosty Jiřího Petráčka vlastní lesní porosty, které mají být zasaženy doprovodnou komunikací budoucí silnice R6. Firma ale nechce o své lesy přijít, chce směnu. Zástupci firmy na kameru mluvit nechtějí. Důvod sporu se státem ale vysvětlují. Nejde jim o jednorázový zisk. Chtějí majetek.

Stát přitom pozemky na výměnu má. Ředitelství silnic a dálnic s nimi ale obchodovat nemůže: „Problém je právě ve zřizovací listině, která Ředitelství silnic a dálnic zakazuje nabývat jakékoli jiné pozemky, které by pak mohli využít pro směnu právě pro pozemky pod komunikací,“ vysvětlila poslankyně Markéta Wernerová (ČSSD).

Problémy s výměnou pozemků řeší Ředitelství silnic a dálnic podél celé trasy rychlostní silnice R6. V součtu přitom jde jen o necelou desetinu potřebných pozemků. Bez dohody se ale stavaři nepohnou: „Ke stavebnímu povolení musí být 100 procent těch pozemků vykoupeno nebo zasmluvněno,“ konstatoval Lukáš Hnízdil, ředitel Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary.

„Změna je velice komplikovaná z důvodu pravidel a předpisů jednotlivých státních organizací, které by byly tou směnou dotčeny. Je to samozřejmě Ředitelství silnic a dálnic, dále pak Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. A tyto všechny organizace a jejich pravidla a předpisy je třeba dát dohromady takovým způsobem, aby ta směna byla možná,“ doplnil Hnízdil.

Ministerstvo dopravy o problému ví. Ministr Dan Ťok byl v Karlových Varech minulý týden a situaci kolem výstavby rychlostní silnice R6 tam probíral: „My tuto iniciativu vítáme, já už jsem měl v pondělí tento týden jednání s panem ministrem Jurečkou a on mně sám nabídl, že Pozemkový fond by mohl velmi výrazně pomoci v tom, abychom vyměňovali pozemky zemědělcům, protože ti primárně nechtějí prodávat, ti chtějí pěstovat a rádi by výměnu. Takže budeme hledat cesty, jak ony výměny co možná nejvíce zefektivnit a urychlit,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Problémy s výkupy pozemků na dalších důležitých dopravních stavbách

Problém s výkupem pozemků blokuje ale i další důležité dopravní stavby v republice. Příkladem je plánovaný úsek dálnice D11 u Jaroměře. Vlastníci některých pozemků je tam odmítali prodat, čelili proto vyvlastňovacímu řízení. A Ředitelství silnic a dálnic jim v listopadu loňského roku poslalo novou nabídku - s cenou osmkrát vyšší než dřív. ŘSD tak reagovalo na novelu zákona, která výkupy pozemků z pohledu majitelů vylepšila. Jen v lokalitě Jaroměřska řeší stát 34 problémových parcel. 

Dostavbu D11 až do Hradce Králové dlouhé roky blokoval nevykoupený pozemek farmářky Ludmily Havránkové a její sestry Jaroslavy Štrosové. Stavba tam byla znovu odstartována až loni v červenci. Stavaři přitom zjistili, že některé ocelové armatury rozestavěných pilířů mezitím rozkradli zloději kovů.

Další příklad důležité silnice z východních Čech - R35. Napříč Pardubickým krajem by časem měla vést rychlostní komunikace, která odvede intenzivní dopravu z obcí i měst, jimž chybí obchvat. Tato komunikace má být současně i alternativou k dálnici D1. Její příprava se ale táhne už celá léta, na stávající silnici I/35 často dochází k tragickým nehodám. A jedním z důvodů pomalého budování rychlostní silnice byl v předchozích letech právě problém s výkupem pozemků.

A příklad z jiného regionu - stavba důležité čtyřproudové silnice I/11, která má podstatně zlepšit dlouhotrvající špatnou dopravní situaci mezi Ostravou a Opavou. Ta nebude hotová v termínu kvůli vleklému sporu o pozemky v úseku u Ostravy-Poruby. Brzdou je jen asi padesátimetrový úsek, který je zatížený žalobou proti vyvlastnění. 

Video Rychlejší výkup pozemků pro silnici R6
video

Rychlejší výkup pozemků pro silnici R6