Hora Svaté Kateřiny žádá o připojení ku Praze

Hora Svaté Kateřiny – Krušnohorská obec Hora Svaté Kateřiny žádá o připojení k Praze, která je od ní vzdálená sto dvacet kilometrů. Podle radních z této horské vsi je to poslední možnost, jak získat peníze na udržitelný život. Jsou přesvědčeni, že stát malé obce diskriminuje. Žádost o připojení proto odsouhlasili všichni zastupitelé bez výhrad.

Čistý vzduch, rekreace a sport. To by měla být podle radních z Hory Svaté Kateřiny hlavní lákadla, kvůli kterým pražští radní kývnou na připojení. Místostarosta obce Hora Svaté Kateřiny Petr Pakosta ujišťuje: „Není to legrace, myslíme to zcela vážně.“

Praha dostává každoročně na každého svého občana přes třicet sedm tisíc korun. Hora Svaté Kateřiny jen osm tisíc šest set. Žádost o připojení proto odsouhlasilo všech šest zastupitelů bez výhrad. Místostarosta Pakosta vysvětluje: „Nestačíme udržovat naši obec v takovém stavu, jak si zaslouží a jak ukládá zákon.“ Advokát Pavel Mareček si však příliš jistý není: „Základním předpokladem pro slučování obcí je, že spolu sousedí. Předpokládám, že to reálné není.“ Starostka obce Hora Svaté Kateřiny Eva Horáková je ale opačného názoru: „Sousední moc nejsme, ale myslím, že Praha má možnost požádat o změnu zákona.“

Starostka Hory Svaté Kateřiny už chystá osobní dopis pro každého pražského zastupitele. S prosbou, aby zvedli ruku pro změnu zákona o Praze. Petr Pakosta je optimista: „Myslím si, že pražští zastupitelé na to kývnou.“ Eva Horáková dodává: „Určitě jsou chápaví a vyjdou vstříc.“ Advokát Mareček ale nadšení nepodléhá: „Předpokládám, že by to byl tak obrovský zásah do chápání pojmu obce, že k to mu nedojde.“

Lidé z horské vsi se přesto nechtějí své vize vzdát. Už proto, aby bylo slyšet, jak rozdílně se stát stará o lidi na venkově a ve městě. Radní z Hory Svaté Kateřiny by chtěli, aby o připojení ku Praze požádalo i dalších 650 obcí, které si stěžují na nedostatečný příděl peněz od státu.