V Měňanech na Berounsku mají lidé o topení biomasou velký zájem

Měňany (Berounsko) - Zkušební provoz kotelny na biomasu v Měňanech na Berounsku zásobuje od loňského října přes polovinu z téměř 300 místních obyvatel. Zájem o ekologické vytápění je ještě větší, v obci však zatím není dokončena západní větev vytápění, uvedl místostarosta Josef Douša.

Rozpočet na výstavbu kotelny se třemi kotli ve středu obce činil 40 milionů korun. Ze Státního fondu životního prostředí obec dostala 17 milionů korun, zbývající peníze získala pomocí dlouhodobého úvěru.

„Palivo, kterým je sypká dřevěná hmota, takzvaná štěpka, získáváme zdarma od Technických služeb Beroun. Ty nás zásobují prořezem z měst i kolem silnic,“ uvedl Douša.

Za dodané teplo platí lidé obecnímu úřadu každý měsíc zálohu 1000 korun. Pro první rok provozovny je stanovena cena 150 korun bez DPH za gigajoul. Měřiče tepla jsou umístěny v domácnostech a doplatky budou vyměřeny podle skutečných odběrů. Domácnosti si hradily připojení k vlastnímu okruhu vytápění, přípojky i výměníky tepla financovala obec.

Lidé, kteří se k odběru ekologického tepla přihlásili, doufají, že zaplatí méně než v případě kotlů na tuhá paliva nebo vytápění elektřinou. „Ve srovnání s obdobím topení kotlem na tuhá paliva nyní topíme za třetinu ceny,“ uvedl pro Berounský deník Milan Fanta, podle kterého jsou jedinou nevýhodou nového vytápění občasné výkyvy tepla, protože systém zatím není optimálně seřízen.

Vedle štěpky uvažuje obec využívat jako palivo také biorostliny. Zatím bez úspěchu už zkoušeli pěstovat šťovík.

S využíváním biomasy na topení mají zkušenosti v desítkách obcí v Česku. Například dřevní štěpka vytápí Domov důchodců ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Ve Zlínském kraji je ekologickým teplem zásobována podstatná část domácností v obcích Hostětín a Roštín, obnovitelné zdroje spaluje i kotelna na sídlišti Malé Pole ve Slavičíně. V Roštíně na Kroměřížku funguje již několik let bioenergetické centrum. Spalují slámu odebíranou od místních zemědělců, na teplovodní potrubí je napojeno asi 85 procent domácností a několik větších odběratelů, například škola či obecní úřad.

Ve velké míře je biomasa využívána v jižních Čechách, kde je významný dřevozpracující průmysl. Tímto způsobem topí například Trhové Sviny na Českobudějovicku, Jindřichův Hradec či Vimperk.

Biomasa je hmota organického původu, přičemž v souvislosti s energetikou se nejčastěji hovoří o dřevu, dřevním odpadu, slámě a jiných rostlinných odpadech, rostlinách z energetických plantáží, komunálních odpadech a exkrementech hospodářských zvířat. Spalování dřeva, pilin a slámy má podle odborníků pozitivní vliv na životní prostředí, protože lokálně snižuje emise z vytápění. Globálně má využívání biomasy k vytápění také příznivý vliv na skleníkový efekt. Kromě toho zvyšuje motivaci vlastníků lesní a zemědělské půdy k péči o krajinu a z ekonomického hlediska je důležité to, že zisk z prodeje energie skryté v biomase zůstává v regionu či v obci.