V Děčíně plánují dopravní službu Senior taxi

Děčín - Centrum sociálních služeb Děčín plánuje na příští rok zřízení nové dopravy pro seniory a handicapované s názvem Senior taxi. Služba bude poskytována po objednávce za úhradu, která má být nižší než běžná cena taxislužby za ujetý kilometr. Je především určena pro lidi využívající pečovatelskou službu, domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením, které provozuje Centrum sociálních služeb Děčín.

Přepravu má zajišťovat školený řidič, v případě potřeby může klienta doprovázet pečovatelka. Centrum sociálních služeb plánuje zakoupit dodávkový automobil, který nechá speciálně upravit a vybavit manipulační technikou. Ta má usnadnit nástup a přepravu zdravotně postiženým. V případě volné kapacity mohou službu využívat i ostatní senioři a handicapovaní lidé z Děčínska. „Chceme pomoci lidem, kteří jsou i ve většině činností soběstační, ale doprava je nad jejich síly. Zejména když nemohou pomoci rodinní příslušníci nebo nelze využít hromadnou dopravu,“ uvedla Ludwigová.

Centrum sociálních služeb v těchto dnech zjišťuje zájem o službu v anonymní anketě. „Už jsme zaznamenali několik kladných ohlasů a žádostí o tuto službu,“ řekla Ludwigová. Anketní lístky jsou k dispozici v děčínských domovech a klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou a na městském magistrátu. Hlasovat lze do konce listopadu, a to i na stránkách děčínského magistrátu a Centra sociálních služeb Děčín.

Příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Děčín zřídilo město. Provozuje domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, kontaktní centrum pro drogově závislé, pečovatelskou službu, doléčovací centrum, azylový dům a středisko Domino, které podporuje osoby se zdravotním postižením v samostatnosti a připravuje je k běžnému způsobu života. Služeb centra využívá přibližně 1500 osob ročně.