V Plzeňském kraji se potýkají s nedostatkem dělníků

Plzeň - Malé a střední strojírenské podniky v Plzeňském kraji se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných dělníků. Chybí jim hlavně soustružníci, frézaři a zámečníci a všechny strojírenské podniky v kraji hledají vyučené obráběče kovu a nabízejí okamžité přijetí. O tyto profese však není příliš velký zájem. Pro nedostatek řemeslníků musí firmy odmítat i některé zakázky.

Dvanáct obráběčů kovu pracuje ve dvousměnném provozu. Aby mohla firma uspokojit všechny zákazníky, potřebovala by jich alespoň jednou tolik. Soustružníci se ale stali nedostatkovým zbožím a firma si musí brát jen tolik práce, kolik stačí s dvanácti zaměstnanci udělat. Asistent jednatele ZS Bohemia s.r.o. Stupno Jan Lenický konstatuje: „Nás se ten nedostatek dotýká bytostně, protože firma je velice dobře zásobená zakázkami.“


Když pan Prescott přesouval strojní výrobu z Německa do západních Čech, netušil, že bude po soustružnících takový hlad. Německému průmyslu také chybí. V Čechách je ale podle něj situace složitější. Ředitel ZS Bohemia s.r.o. Stupno Christopher Scott Prescott naznačuje: „Jestli se nám nepodaří zajistit dostatek pracovníků tady v Čechách, budeme je muset hledat v jiných zemích. Například na Ukrajině nebo v Maďarsku.“
Všechny strojírenské podniky v kraji hledají vyučené obráběče kovu. Těm nabízejí okamžité přijetí. Každoročně ale do lavic středních škol usedá méně žáků. O profesi zámečníka nebo obráběče kovu není velký zájem. Ředitel SOU Jeřabinova v Rokycanech Miroslav Vild konstatuje: „Snažíme se nabírat co nejvíc žáků, ale uspokojit poptávku schopni nejsme.“ Některé podniky se snaží přilákat mladé lidi i peněžními půjčkami. Student může získat 42 tisíc korun, odpracuje-li v podniku tři roky. Společnosti pak tyto peníze nemusí vracet.


Strojírenské podniky chtějí nedostatek pracovních sil řešit hlavně nabídkou vyšších výdělků.