Archeologové našli u Brandýsa pozůstatky unikátní mohyly

Praha/Brandýs nad Labem - Archeologové objevili u Brandýsa nad Labem pozůstatky unikátní mohyly s dvojhrobem ze starší fáze unětické kultury (kolem roku 1900 před naším letopočtem). Hrob je sice poměrně chudě vybavený jednou bronzovou záušnicí a keramickou nádobou, pro toto období je ale výjimečný, uvedla vedoucí výzkumu Alžběta Danielsová z Archeologického ústavu Akademie věd.

Nález je výsledkem záchranného výzkumu na více než tříhektarové ploše stavebních parcel, na kterých budou stát obytné domy a komunikace. Archeologové dosud odkryli plochu kolem jednoho hektaru. Zjistili, že v místech žil lid starší doby bronzové (starší fáze unětické kultury) a pozdních období. Z mladší doby bronzové (kolem roku 1000 před našim letopočtem) nalezli pohřbené jednotlivce, především děti.

Kromě hrobů archeologové objevili zásobní jámy s keramickými nádobami, zvířecími kostmi a kostěnými nástroji a se zlomky nástrojů z bronzu či železa. Na několika místech objevili šest metrů široký příkop podkovovitě ohraničující nevýraznou ostrožnu nad potokem. Pochází pravděpodobně ze starší doby bronzové a obsahuje zvířecí kosti a pozůstatky rozrušených starších hrobů.

Vzácné archeologické nálezy objevili archeologové loni i na jiných místech Středočeského kraje. Například v pískovně v Tišicích na Mělnicku bylo nalezeno více než 3000 objektů především z eneolitického období.