Do České Skalice doputoval dopis odeslaný v roce 1914

Česká Skalice - Téměř století od odeslání putoval dopis k adresátovi. V lednu 1914 ho Spolku včelařů v České Skalici poslala Zemská statistická kancelář. Na správnou adresu dorazil jen proto, že se jeden ze včelařů znal s vyznavačem jiné záliby, s filatelistou. Zalepený dopis adresáti dnes poprvé otevřeli před naší kamerou.

Filatelista Jiří Horký dopis podle svých slov dostal od jednoho přítele, který ho našel na černé skládce. Spolek českoskalických včelařů, jehož historie sahá do roku 1895, se rozhodl historický dopis otevřít na výroční valné hromadě.

Rudolf Zábraha, včelař z České Skalice, už cituje z dopisu: „Prosíme zdvořile za vlídné vyřízení zdejšího přípisu s některými daty o včelařství.“ Náměstek přednosty královských statistiků doktor Krejčí se vyplněných kolonek nedočkal a nedočká. Unikátní dopis uloží včelaři z České Skalice do své novodobé kroniky, tu nejstarší ke své lítosti ztratili.

„Je to dokument, který zavazuje k tomu, abychom si vážili našich předků,“ dodal Rudolf Zábraha. Včelaři z České Skalice uvažují o tom, že by mohli také zalepit vzkaz svým následovníkům, kteří by ho mohli otevřít třeba až za sto let.