V Chrudimi se udělovaly ceny Mosty 2007

Chrudim - V Chrudimi se udělovaly ceny Mosty 2007. Akce se snaží podpořit pomoc zdravotně postiženým lidem. Komise tentokrát vybírala z 90 projektů a osobností. Hodnotící komise letošní ankety neměla jednoduchou práci, ze všech návrhů vyhodnotila a ocenila tři nominované projekty. Ocenění by mělo být pouze pro systémové a dlouhodobé projekty.

Mimořádné projekty, které pomáhají lidem se zdravotním postižením, zaslouží publicitu i poděkování. S touto myšlenkou se už po páté udělovaly symbolické Mosty. Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása vysvětluje: „Oceňujeme zásadně projekty, které jsou systémové a dlouhodobé.“ Za nové regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání dostalo hlavní cenu město Klatovy. V kategorii nestátních subjektů pak sošku převzali zástupci občanského sdružení Trianon z Českého Těšína. Postiženým pomáhají s uplatněním na trhu práce. Jednatel občanského sdružení Trianon Jaroslav Dembinný popisuje: „Jsem osm let na vozíčku a z pozice kybernetika a matematika jsem přešel do oblasti sociální. Mohu říct, že tato oblast je daleko složitější, neboť je to práce s lidmi.“

Ani hodnotící komise letošní ankety neměla podle organizátorů jednoduchou práci. Zvláštní cenu udělila hned třem nominovaným: in memoriam Zdence Hanákové, dále profesoru Janu Pfeifferovi a Českému svazu ledního hokeje. Místopředseda ČSLH Miloslav Šeba zdůrazňuje: „Napomáháme postiženým, aby se navrátili ke sportování. V našem případě to jsou sledge hokejisté.“ Člen výkonného výboru ČSLH František Dvořák doplňuje, že sledge hokejisté se odvděčili ziskem titulu vicemistrů Evropy hned při prvním startu pod patronací ČSLH.

Na udílení cen Mosty 2007 se dlouho dopředu připravovaly i reprezentativní prostory chrudimského muzea. Účinkující, nominované osobnosti i hosty tu nepřekvapily žádné bariéry.