V Duchcově zbourali kulturní památku kvůli supermarketu

Duchcov - Budova bývalého hostince v Duchcově v severních Čechách byla zbourána, přestože ministerstvo kultury vede řízení o zapsání domu do seznamu kulturních památek. Firma, které patří, ale dopis z ministerstva nepřevzala a začala s demolicí. Na místě hostince má v budoucnu stát supermarket.

V duchcovském hostinci se přitom podle pamětníků psala novodobá historie města. Je spojen i se jmény známých literárních osobností. „Bydleli zde anarchističtí básníci Fráňa Šrámek a Karel Toman, vycházely tu časopisy,“ vysvětluje Pavel Koukal, člen zastupitelstva, proč má dům své místo na seznamu kulturních památek.

Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, majitel domu, začala s demolicí bývalého hostince, i když věděla o snahách zastupitelstva zapsat dům do seznamu kulturních památek, stejně jako o probíhajícím řízení. „Ministerstvo kultury momentálně nemůže zasáhnout do bourání stavby, protože ještě nedošlo k doručení vyrozumění o zahájení řízení,“ vyjadřuje politování Marcela Žižková, mluvčí ministerstva kultury.

Také radnice tvrdí, že nemohla demolici zabránit. Ministerstvo o možném zapsání do seznamu památek informovalo faxem starostu Duchcova Petra Kaňourka, který je zároveň předsedou představenstva porcelánky. Kaňourek nepovažoval fax za právoplatný doklad k přerušení jednání se stavebním úřadem o vydání demoličního povolení. Neinformoval o všem ani ostatní zastupitele.

Část zastupitelů podá na starostu kvůli demolici trestní oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele, zároveň se ho pokusí na příštím zasedání zastupitelstva odvolat.