Památkáři chtějí na Chrudimsku zachránit genofond jasanu

Chrudimsko - Dvojnásobnou škodu za sebou zanechala minulý týden vichřice v zámeckém parku v Běstvině na Chrudimsku. Na dřevěný pavilon z první republiky, který je kulturní památkou, spadl unikátní americký jasan. Dlouhá léta byl chloubou zámeckého parku. Během okamžiku mohutný strom přelomily poryvy větru.

Jiří Pešek, správce zámeckého areálu, upřesnil, že jde o americký jasan, jediný v České republice. Věra Skálová z Územního odborného pracoviště památkové péče pro Pardubický kraj doplnila, že je to velice cenný exemplář i sbírkově. O strom se zajímají experti z výzkumného ústavu. Jejich snahou je teď záchrana genofondu.

„Tento jasan, který je vzácností do tohoto parku, přemnožíme, přeroubujeme. Nejlepší bude, když ho pak vrátíme zpátky do parku,“ sdělil Ivo Tábor z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví. Americký jasan poničil už tak chátrající pavilon z roku 1935 postavený jako letní jídelna pro tehdejší ozdravovnu. Jiří Pešek, správce zámeckého areálu v Běstvině, potvrdil, že se jedná o chráněnou krajinnou památku, plánovala se rekonstrukce.

Pardubický kraj si nechal na opravu památky zpracovat pouze projekt. Dnes je celý areál včetně zámku prázdný. „Prakticky kleklo využití tohoto areálu ve spolupráci s ministerstvem školství, tak se snažíme o jiné využití, možná varianta je i eventuální prodej,“ nechal se slyšet vedoucí odboru školství z Krajského úřadu Pardubického kraje Karel Peška.

Pro výjimečnou dřevěnou stavbu uprostřed parku by podle památkářů bylo vhodné najít využití. Přestože na opravu kulturní památky nejsou peníze, památkáři prosazují zachování původní podoby zámeckého parku, včetně výstavby náhradního stromu.