V Praze bude hrozit pokuta za odhozený nedopalek i žvýkačku

Praha - V Praze bude zřejmě hrozit pokuta za to, když někdo odhodí na ulici třeba nedopalek cigarety nebo žvýkačku. Návrh nové městské vyhlášky o udržování čistoty v ulicích, kterou dnes schválila městská rada, pokládá za znečištění například i krmení zvířat nebo vylepování reklam mimo určená místa. Zastupitelé vyhlášku projednají na svém květnovém zasedání.

„Schválením vyhlášky bude mít magistrát a radnice nástroj, kterým bude moci postihnout ty, kteří znečištění způsobí ať přímo, nebo nepřímo, z nedbalosti, či záměrně,“ uvedl primátorův náměstek Rudolf Blažek (ODS). Za porušení předpisu mohou lidé přímo na místě zaplatit až tisícovku. Ve správním řízení by je pak mohla čekat pokuta do 30 000 korun.

Pozor si budou muset dávat třeba i řidiči, kteří vyjíždějí ze staveniště, aby po jejich automobilu nezůstalo na ulici bláto a jiný nepořádek. V ulicích nebude moci zůstávat posyp sněhu a náledí. Za nepořádek se budou pokládat i reklamy, které nebudou na schválených místech.

Kdo veřejné prostranství znečistí, bude povinen jej neprodleně uklidit. Za zvíře bude zodpovídat majitel nebo člověk, který o ně zrovna pečuje. Dopravci Pražské integrované dopravy a vlastníci přístřešků a označení zastávek budou muset udržovat čistotu v ulicích, v nichž se nacházejí. Vlastník stromořadí zase bude muset pravidelně uklízet prostory ochranných mříží a ohrádek dřevin.

Metaři nebudou smět mést odpadky do kanálů a sklepních oken, do ulic, do zeleně pod zaparkované automobily a ke kontejnerům na tříděný odpad.

V předloze se nehovoří o graffiti a o odstraňování sněhu a náledí. Sprejerství spadá pod zvláštní zákon, sníh a náledí není možné pokládat za znečištění.