Ústecká tripartita chce zrušit limit těžby uhlí

Most - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje požaduje po vládě zrušení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí, které byly ustanoveny roku 1991. Energetika podstatným způsobem ovlivňuje ekonomický a hospodářský růst ČR a v severozápadních Čechách navíc sehrává úlohu významného zaměstnavatele, uvedl dnes předseda ústecké tripartity Richard Falbr. Premiér Mirek Topolánek ale nedávno ujistil obyvatele obcí ohrožených další těžbou uhlí, že limity nezruší.

Uhlí je podle ústecké tripartity nejvýznamnějším prvkem energetické soběstačnosti státu a s uranem tvoří základní pilíř konkurenceschopnosti státu. „Vláda by měla respektovat, že zásoby těchto surovin jsou bohatstvím státu, nikoliv politických seskupení. V případě využití uhlí by vláda měla prosazovat veřejný zájem a prospěch všech občanů,“ uvedl Falbr.

„Vzhledem k předpokládanému budoucímu významu energetických zdrojů na území Ústeckého kraje považuje ústecká tripartita za nutné vyjádřit své stanovisko ještě před aktualizací energetické koncepce státu,“ doplnil Falbr. Pro kabinet ji nyní zpracovává skupina odborníků pod vedením předsedy Akademie věd Václava Pačese.

Energetickou bezpečnost zmínil před týdnem při výjezdním zasedání vlády na severu Čech i Topolánek. „Snažíme se maximalizovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, přesto budou představovat jen zlomek potřebné energie. Závislost na dodávkách plynu z Ruska je rizikem, stojíme navíc před ropnou krizí. Perspektivní je proto rozvoj jaderné energetiky. Pokud nechceme více hnědouhelných elektráren, pak je třeba jednoznačně se postavit za jádro. Musíme o tom v koalici přesvědčit i Stranu zelených,“ uvedl.

Zrušení limitů uhlí by se dotklo především Horního Jiřetína a sousedních Černic na Mostecku poblíž lomu ČSA soukromé společnosti Mostecká uhelná (MUS). Obyvatelé rozšíření těžby hnědého uhlí v referendu před třemi lety odmítli.