V Přelouči nalezli archeologové záhadné kostry malých dětí

Přelouč - Archeologům z Přelouče se podařil zajímavý objev. Našli nejen románské základy kostela svatého Jakuba Staršího, ale i ostatky lidí. Byly mezi nimi i kosterní pozůstatky malých dětí a dokonce novorozenců. Nyní musí vědci zjistit, z jakého období kostry pocházejí a na co všichni zemřeli. Archeologický výzkum předchází stavebním pracím na odvodnění kostela. Při odkrývání základů archeologové objevili románskou zeď původní stavby a přes osm desítek hrobů.

Vedoucí technik archeologického výzkumu Marek Komárek uvedl, že mimo kosterních pozůstatků se jim podařilo najít i několik bronzových předmětů. Archeologové jsou přesvědčeni, že při záchranném výzkumu narazili na někdejší hřbitov. Velká část nalezených koster přitom patří dětem.

Za jakých okolností tu byly děti i dospělí pohřbíváni, je zatím záhadou. Ostatky budou zkoumat antropologové. O důvodech se mezi lidmi zatím pouze spekuluje. Přeloučský farár Lubomír Pilka se domnívá, že to mohlo být kvůli morové době, kdy nestačil stávající hřbitov. „Proto se zřejmě přistoupilo k pohřbívání na svatém poli, které je dnes v Přelouči poutním místem,“ dodává farář.