Karel IV. s průvodem dorazil na Karlštejn

Karlštejn - Královský průvod, který v čele s Karlem IV. a jeho ženou vyrazil v pátek z Prahy, pokračoval v sobotu ve své spanilé jízdě na Karlštejn. Cestou si panovník i s doprovodem dopřál odpočinku a zastavil se v několika městech a vesnicích, všude na ně čekal bohatý program.

V poledne druhého dne královské cesty dorazil průvod přes Dobřichovice a Lety do Řevnic. Cestování je rozmanité, uvedl Vladimír Čech (Karel IV.), jednou v kočáře, jindy na hřbetě koně. Průvod pak pokračoval na Karlštejn, který Karel IV. postavil jako pevnost na ochranu korunovačních klenotů. Pokaždé v době Velikonoc je vystavoval na Pražském hradě a poté je slavnostně vezl zpět na Karlštejn. Středočeský kraj tak chce podle jeho mluvčího Martina Kupky zvýraznit událost, která v českých dějinách znamenala velmi mnoho.

Letošní druhý ročník královského cesty navštívili i zahraniční hosté. Delegace přijely z bratislavského kraje, Porýní - Falce i Burgundska. Předseda Bratislavského samosprávného kraje Vladimír Bajan zdůraznil, že v 9. a 10. století byla naše historie společná. Debora Štolbová v roli Elišky Pomořanské dodala, že toto je výborná příležitost pro vzájemné poznávání. Akci zorganizoval Středočeský kraj s cílem představit se turistům. Průvod shlédlo v minulém roce skoro 26 tisíc diváků, letos jich bude ještě víc.

Příští rok byl měl královský průvod na Karlštejn přivézt přesnou kopii královské koruny. Zhotoví ji podle originálu v císařském paláci Habsburků ve Vídni a vystavena by měla být na Karlštejně trvale.