Občanské sdružení v Naději u Cvikova požádá o peníze na mlýnský náhon

Naděje u Cvikova - Mlýnský náhon v Naději u Cvikova na Českolipsku se stal novou kulturní památkou, soustava koryt z 18. století je podle památkářů velmi zachovalá, což se jen tak nevidí. Místní občanské sdružení chce v údolí Hamerského potoka vybudovat i naučnou stezku, zatím však shání peníze.

Na první pohled vypadá jako obyčejná skalní stěna. Pokud však přijdete blíž, zjistíte, že 80 metrů dlouhou chodbu nevymlela voda, že ji zhruba před třemi sty lety vytesali lidé. Jedná se totiž o náhon, který sváděl vodu do mlýna a na pilu. Ludmila Sokolová z občanského sdružení Naučná stezka Hamr je nadšená, naši předci se dokázali využít přírodu tak, aby jí neškodili. Památkář Miroslav Kolka z Národního památkového ústavu Liberec uvedl, že jde vlastně o celou soustavu vodních děl, kdy jedno vodní dílo končilo ústím náhonu zpět do potoka a hned o pár metrů níž začínalo další vodní dílo jezem a stavidly. Četnost vodních děl zde byla značná. Voda tekla štolou, poháněla turbiny, které otáčely katrem a řezaly dříví na pile.

Ze složitého vodního díla se dochovala jen koryta, dřevěná stavidla vzala za své a po pěti budovách zbyly jen základy. Přesto jde podle památkářů o jednu z nejzachovalejších památek svého druhu. Miroslav Kolka potvrdil, že vodní dílo bylo zapsáno do seznamu kulturních památek mimo jiné i z toho důvodu, protože je intaktně zachované. Na rozdíl od celé řady jiných vodních děl není nikde přerušeno.

Místní sdružení shání peníze na nejnutnější opravy. Podle památkářů se musí dva hlavní náhony nejdříve zakonzervovat a až potom lze začít s obnovou vodní elektrárny, která je nejzachovalejší. V údolí potoka by také měla vzniknout naučná stezka, která je podle Ludmily Sokolové první částí projektu.

Projekt podporuje i město Cvikov, své pozemky pronajalo za symbolickou cenu. Přesto ale sdružení s první žádostí o dotaci ze Strukturálních fondů neuspělo. Jak vysvětlil místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla (ODS), projekt nebyl špatný, byl však velký převis.

Členové občanského sdružení se nevzdávají, o peníze budou žádat i v příštím roce. Projekt podpoří i památkáři.