Starou lanovku na Sněžku pravděpodobně nahradí nová

Praha/Pec pod Sněžkou - Radnice v Peci pod Sněžkou získala stavební povolení pro výstavbu nové lanovky na nejvyšší českou horu Sněžku. Zahájení výstavby dráhy, která má nahradit 59 let starou lanovku, teď již záleží jen na tom, zda se radnici podaří získat dotaci na lanovku z fondů Evropské unie. Investice by měla přijít na přibližně 420 milionů korun.

Starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek (ODS) potvrzuje, že v současnosti probíhá usilovná snaha o získání peněz z fondů Evropské unie. „V tuto chvíli hledáme vhodný dotační titul, abychom splnili všechny podmínky pro poskytnutí dotace. Lanová dráha na Sněžku totiž může zakládat i veřejnou podporu, což znamená, že bychom byli konkurencí pro ostatní podnikatelské subjekty. Proto musíme naši žádost pečlivě připravit, aby toto riziko nenastalo,“ vysvětlujeTomášek a dodává, že jakmile obdrží kladné vyrozumění od Evropské komise, bude moci zažádat o dotaci ve výši 85 procent. „To je pro náš projekt zásadní, protože lanová dráha má omezení přepravní kapacity 250 osob za hodinu a příjmy z ní nepokryjí celkovou výši nákladů. Zbylé peníze jsme schopni úvěrovat z příjmů z tržeb lanové dráhy, maximálně však do výše 70 milionů korun,“ upřesňuje starosta Pece pod Sněžkou.

Kolem nové lanovky se vedly spory s ochránci přírody a stavbaři budou muset splnit řadu přísných podmínek, protože budou stavět v první, nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku (KRNAP). „Právě dohoda, která byla učiněna mezi městem a KRNAPem, umožnila rekonstrukci, protože objekty stanic na Sněžce a na Růžové hoře zůstanou zachovány v původním tvaru a objemu na stejných místech,“ objasňuje Tomášek. Spodní stanice bude posunuta blíže do centra, tam jí již ale kolize s ochranným pásmem nehrozí. „Podmínky, které máme stanoveny, jsou jasně zakotveny ve stavebním povolení a budou kontrolovány správou KRNAP při vlastní realizaci této stavby,“ ujišťuje starosta Pece pod Sněžkou.

Lanová dráha na Sněžku je na české straně jedinou přístupovou cestou na nejvyšší českou horu, protože žádná jiná trasa kromě turistického chodníku na Sněžku nevede a veškeré zásobování potravinami a odvoz odpadků je realizováno právě prostřednictvím lanovky. Podle odhadů navštíví nejvyšší vrchol Česka ročně sto tisíc lidí, z toho 14 procent přepraví právě lanová dráha.

Lanová dráha na Sněžku
Lanová dráha na Sněžku