Praha dostane na investiční projekty skoro miliardu z unie

Praha - Praha dostane z Evropské unie skoro miliardu, kterou chce rozdělit na 58 investičních projektů. Peníze půjdou například na obnovu vršovické vodárny, kopaliště Džbán nebo hloubětínské skládky. Finanční prostředky čerpá metropole v rámci programu Konkurenceschopnost, konkrétní projekty už podpořila městská rada, teď je ještě musí schválit zastupitelsto.

Z evropských fondů se bude financovat také Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií, jehož autorem je Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Peníze dostane i penzion na Malvazinkách, který zaměstnává dvě desítky lidí, přičemž 90 procent z nich tvoří těžce zdravotně postižení. 

Projekty předložily neziskové organizace, městské části, vědeckovýzkumné organizace i podnikatelé. „Celkem bylo podáno 187 projektů za téměř 3,3 miliardy korun,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Reedová. Rada ale doporučila podpořit jen zhruba třetinu. Další výzvu k podání projektů metropole vyhlásí ještě letos. 

Z programu Konkurenceschopnost se mohou financovat například revitalizace nevhodně využívaných ploch nebo vědecké a výzkumné projekty. Program je určen rovněž na podporu dopravních služeb, informačních a komunikačních technologií a podnikatelského prostředí. Hlavní město může během sedmi let vyčerpat celkem 7,4 miliardy korun.

V červnu už město rozhodlo, že z tohoto programu zaplatí výstavbu tramvajové trati ze stanice Laurová ke stanici metra Radlická a vybudování dvou stezek pro cyklisty. Na tyto tři projekty Praha získá přes 670 milionů korun.