Operační střediska hasičů v Pardubickém kraji končí, nahradí je centrální dispečink

Východní Čechy - Během letošního roku skončí provoz operačních středisek hasičů v jednotlivých bývalých okresech Pardubického kraje. Tísňová volání pak budou směřovat rovnou na centrální hasičský dispečink kraje v Pardubicích. Rušení operačních středisek nemá mít vliv na čas příjezdů hasičů na místo, ani na vlastní rychlost jejich zásahů.

Nouzová volání přesměrovaná na jediné pracoviště. Takový je systém, který hasičům dovoluje zrušit operační střediska v regionech. Operátorky na centrálním dispečinku volajícího vyslechnou a informace okamžitě předávají nejbližším jednotkám. „Při volání na tísňovou linku 112 nebo 150 by nemělo docházet k žádné prodlevě, tento systém tu funguje od roku 2002,” uvedla mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

Aktuální zprávy o výjezdu si hasiči předávají formou datových informací. Kromě telefonů tak pomáhá počítačová technika. „Když to řeknu laicky a stručně, tak datová věta je v podstatě taková obsáhlejší sms zpráva i s mapovou podporou,” vysvětlila operátorka linky 112 Eva Harantová.

Moderní technologie hasičům pomáhají i při vyhledávání místa neštěstí. Geografický informační systém zaznamenává polohu každého telefonu. Přesná lokalizace volajícího umožňuje také odhalit zneužívání tísňových linek. I přesto hasiči v Pardubickém kraji denně evidují kolem tří set nesmyslných hovorů.