Na Mostecku vzniká největší české jezero

Most - V severních Čechách dnes začalo napouštění jezera Most, které se stane největším a nejhlubším jezerem v Česku. Jezero zatopí bývalý lom Ležáky a vznikne na místě, na kterém v minulosti stávalo město Most, které se muselo kvůli povrchové těžbě hnědého uhlí přestěhovat. Naplněné bude koncem roku 2011, bezprostředně poté ho budou moci lidé využívat k rekreaci.

Práce na přípravě a sanaci zbytkové jámy začaly před čtyřmi lety a vyžádaly si 1,5 miliardy korun, dalších 500 milionů korun bude stát zatopení užitkovou vodou z Nechranické přehrady.

Jezero Most bude svou rozlohou větší než Máchovo jezero a stane se také novým výrazným prvkem v krajině. Spolu s dalšími jezery, které v oblasti vznikají, ovlivní i klimatické podmínky.

Po roce 2035 budou mít jezera v Ústeckém kraji pětkrát více vody než Lipno

„Jezerem bude završena etapa lomového dobývání v této oblasti. Se svou rozlohou 311 hektarů bude největší v České republice,“ uvedl Jiří Kloš z Palivového kombinátu Ústí. Maximální hloubka jezera bude 75 metrů.

Palivový kombinát převzal lom Ležáky do správy v roce 2004. „Práce zahrnovaly utěsnění sloje, konfiguraci svahů, ochranu budoucí břehové linie, odstranění ekologických zátěží a vybudování přívodu vody,“ uvedl Petr Lenc z Palivového kombinátu Ústí. Náklady hradil stát z 15 miliard korun, které z výnosů privatizace uvolnila v roce 2002 Zemanova vláda na sanaci krajiny po těžbě uhlí v severozápadních Čechách.

Další stovky milionů korun si podle Lence vyžádá rekultivace území kolem jezera, kde vznikne rekreační zóna s přístavem pro lodě a cyklostezkami.


Plány na rekultivaci hnědouhelných lomů, které se mají po vyčerpání zásob uhlí zatopit, počítají v Ústeckém kraji po roce 2035 s celkem šesti novými velkými jezery o rozloze zhruba 3859 hektarů. V jezerech má být 1600 milionů krychlových metrů vody, což je pětinásobek množství vody zadržované přehradou Lipno, které je však zhruba o 1000 hektarů větší než plocha plánovaných jezer.

Nyní se napouští jezero Milada u Chabařovic na Ústecku. Voda do něho začala natékat v roce 2001. Jeho vznik bude stát kolem 3,5 miliardy korun.

Další jezera se nezačnou plnit dříve než v roce 2030, záležet bude na tom, kdy v nich důlní společnosti ukončí těžbu. Největším má být jezero ze současného lomu ČSA na Mostecku s rozlohou 1260 hektarů, z lomu Bílina na Teplicku pak vznikne vodní plocha o rozloze 1050 hektarů. Zatopeny mají být i lomy Libouš na Chomutovsku a Jan Šverma na Mostecku.

V Mostě bylo slavnostně zahájeno napouštění nového jezera vodou z přivaděče řeky Ohře. Jezero Most vznikne zatopením zbytkové jámy vytěženého hnědouhelného lomu Ležáky. Nejpozději do čtyř let se lom promění v jezero, které bude součástí rekreační zóny.
V Mostě bylo slavnostně zahájeno napouštění nového jezera vodou z přivaděče řeky Ohře. Jezero Most vznikne zatopením zbytkové jámy vytěženého hnědouhelného lomu Ležáky. Nejpozději do čtyř let se lom promění v jezero, které bude součástí rekreační zóny.